ΕΛΤΕΧ- Άνεμος: Αύξηση κερδών 52,8% στο εννεάμηνο

Ενισχυμένα είναι και κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2018 τα μεγέθη της ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε ο όμιλος για το διάστημα από 1.1.2018 έως 30.9.2018, καταγράφεται αύξηση 21,4% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος διαμορφώνεται στα 42,7 εκατ. ευρώ, από 35,2 εκατ. ευρώ τους εννέα πρώτους μήνες του 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 33,0 εκατ. ευρώ, έναντι 25,3 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα του 2017, σημειώνοντας αύξηση 30,7%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 35,8%, σε 23,0 εκατ. ευρώ από 16,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα αποδιδόμενα στη μητρική κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 10,4 εκατ., αυξημένα κατά 52,8%, και τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1254 έναντι 0,0821 ευρώ για τους εννέα πρώτους μήνες του 2017.

Ο καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκε σε 186,4 έναντι 172,3 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31.12.2017, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας για το διάστημα 2018 – 2020.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 36,5 εκατ. ευρώ έναντι 34,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2017. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 27,5 εκατ. ευρώ, έναντι 26,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν οριακή μείωση (8,9 εκατ. έναντι 9,0 εκατ.) και τα ανά μετοχή κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,1082 ευρώ έναντι 0,1089 ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, το αιολικό πάρκο Επέκταση Τετράπολις (6,4 MW) βρίσκεται σε commissioning, αυξάνοντας την εγκατεστημένη ισχύ σε 295,5 MW, και πέντε (5) αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 195,6 MW βρίσκονται υπό κατασκευή, ένα (1) εκ των οποίων (Επτάδενδρος, 28,8 MW), προκρίθηκε στους διαγωνισμούς που διοργάνωσε η ΡΑΕ τον Ιούλιο 2018. Για όλα τα εν λόγω αιολικά πάρκα έχουν υπογραφεί συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας υπό το καθεστώς του Ν. 4414/2016 (Feed-in-Premium), με εξαίρεση αυτό του Επτάδενδρου, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο σύναψης σύμβασης σύνδεσης και εν συνεχεία θα υπογραφεί σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, επίσης υπό το ίδιο καθεστώς.

SHARE