Ελληνικά Καλώδια – Fulgor αναλαμβάνουν έργο στο Ρίο-Αντίρριο

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι o ΑΔΜΗΕ ανέθεσε τη διασύνδεση Ρίου – Αντιρρίου στην Cablel Ελληνικά Καλώδια – Fulgor και τη διασύνδεση της Πελοποννήσου στην Ελληνικά Καλώδια.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση που ανετέθη στην Cablel Ελληνικά Καλώδια – Fulgor είναι αξίας περίπου 29 εκατ. ευρώ, ενώ η σύμβαση στην Ελληνικά Καλώδια για την επέκταση του δικτύου 400kV προς την Πελοπόννησο είναι αξίας περίπου 18 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως, το έργο της Ελληνικά Καλώδια για τη διασύνδεση της Πελοποννήσου αποτελεί το πρώτο έργο υποβρυχίων καλωδίων 400kV που αναλαμβάνει η Εταιρία, και το πρώτο υποβρύχιο καλώδιο 400kV γενικότερα στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας τη δυναμική της είσοδο στην αγορά υποβρυχίων καλωδίων υπερυψηλής τάσης ως ένας από τους ελάχιστους παραγωγούς αντίστοιχων καλωδίων παγκοσμίως.

Το έργο

Η ανάθεση στην ένωση οικονομικών φορέων Cablel® Ελληνικά Καλώδια – Fulgor αφορά στον σχεδιασμό και την παραγωγή συνολικά 18 χιλιομέτρων έξι μονοπολικών υποβρυχίων καλωδίων 400kV και υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών, την υποβρύχια εγκατάσταση και προστασία των καλωδίων, και τη σύνδεση τους στα σημεία προσαιγιάλωσης στο Ρίο και Αντίρριο με τα υπόγεια καλώδια, τα οποία προμηθεύει η Ελληνικά Καλώδια.

Αντιστοίχως, η ανάθεση στην Ελληνικά Καλώδια αφορά στον σχεδιασμό και την παραγωγή των αναγκαίων χερσαίων καλωδίων 400kV για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, συνολικού μήκους 42 χιλιομέτρων και την εγκατάσταση τους κατά μήκος της χερσαίας διαδρομής από τα σημεία προσαιγιάλωσης των υποβρυχίων καλωδίων μέχρι τους υποσταθμούς υπερυψηλής τάσης σε Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης και των δύο έργων ανέρχεται σε περίπου 10 μήνες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

SHARE