ΕΧΑΕ: Αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Προοδευτική ΑΤΕ

Αίρεται, από σήμερα, η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Προοδευτική ΑΤΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΧΑΕ, η απόφαση ελήφθη μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, “διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη, στις 14 Φεβρουαρίου 2018, σε δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017”.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.

SHARE