ΕΧΑΕ: Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Μπουτάρης

Αναστέλλεται από σήμερα, 2 Οκτωβρίου 2018, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.”,  μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αναστολή ισχύει έως ότου η εταιρία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 1.1. – 30.06.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, γεγονός που να προκύπτει και από την έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι, σε συνέχεια της από 1 Οκτωβρίου 2018 ανακοίνωσης της εταιρίας, στην οποία αναφέρεται ότι δεν κατέστη δυνατή η δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας.

SHARE