Εμπιστοσύνη επενδυτών στην ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ – Υπερκάλυψη του 7ετους ομολόγου – Στο 3,95% το επιτόκιο

 

Ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών στις προοπτικές του ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ από το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς για το 7ετές ομόλογο. Η  συνολική  ζήτηση  που  εκδηλώθηκε  από  επενδυτές  οι  οποίοι  συμμετείχαν  στη  Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 249,2  εκατ. Το επιτόκιο ανήλθε στο 3,95%

Η επίσημη ανακοίνωση:

Η  Εθνική  Χρηματιστηριακή  Α.Ε.Π.Ε.Υ.,  η  ALPHA BANK  Α.Ε.,  η  Τράπεζα  Πειραιώς  και  η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για  την Έκδοση  Κοινού Ομολογιακού Δανείου και  την  εισαγωγή  των  ομολογιών  της “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” (εφεξής η “Εταιρεία”) προς  διαπραγμάτευση  στην  Κατηγορία  τίτλων  Σταθερού  Εισοδήματος  της  Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 29.03.2018, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  ότι  διατέθηκαν  συνολικά  120.000  κοινές  ανώνυμες  ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση  κεφαλαίων ύψους €120.000.000.

Η  συνολική  ζήτηση  που  εκδηλώθηκε  από  επενδυτές  οι  οποίοι  συμμετείχαν  στη  Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 249,2  εκατ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,95% και  η  τιμή  διάθεσης  των Ομολογιών  σε €1.000  εκάστη,  ήτοι 100%  της  ονομαστικής  αξίας της.​

Μεγάλη επιτυχία για το Ομόλογο της ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ: Συγκέντρωσε 245 εκατ. ευρώ

SHARE