>Eυρωπαϊκά stress tests : 7 από τις 8 ελληνικές τράπεζες θα τα περάσουν

>
Πιθανότατα μεταξύ 13 και 17 Ιουνίου θα ανακοινωθούν τα ευρωπαϊκά stress tests στα οποία συμμετέχουν 8 ελληνικές τράπεζες. Πλην της ΑΤΕ όλες οι υπόλοιπες τράπεζες θα περάσουν τα stress tests με σχετικά καλή βαθμολογία.
Τα τεστ ακραίας προσομοίωσης δεν ήταν τελικά και τόσο ακραία αλλά θα αποτελέσουν ένα τεστ για τις αντοχές των τραπεζών.

Μια άκρως σημαντική εξέλιξη είναι ότι τα stress tests δεν θα αξιολογηθούν μόνο από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) αλλά και από άλλη ανεξάρτητη αρχή.
Πιθανότητα άλλη εθνική κεντρική τράπεζα θα ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών.
Αντίστοιχα η ΤτΕ θα ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία άλλων τραπεζών κ.ο.κ.
Δηλαδή πέραν της EBA και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα συμμετάσχουν ολικώς η μερικώς στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με προφανή στόχο να αποφευχθούν τα μαγειρέματα και να αποφευχθεί το φιάσκο της Ιρλανδίας.
Με βάση τα τωρινά στοιχεία καθώς ακόμη η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη οι προνομιούχες μετοχές όσον αφορά τα κεφάλαια και τις εγγυήσεις όσον αφορά την ρευστότητα θα υπάρχουν ρήτρες που θα ζητούν από τις τράπεζες να παρουσιάσουν στοιχεία με βάση την συμμετοχή και μη συμμετοχή αυτών των παραμέτρων.
Σύμφωνα με την Τραπεζική Αρχή, οι τράπεζες που θα δείξουν αδυναμία να απορροφήσουν το «σοκ» που προβλέπουν τα σενάρια, θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης, πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων και μείωσης των χορηγήσεων και το βαθμό κινδύνου.
Οι τράπεζες καλούνται να απαντήσουν σε κάποιες παραδοχές και ως σημαντικότερες προφανώς και δεν είναι το κλιμακωτό haircut στα ομόλογα που θα επιβαρύνει τις ελληνικές τράπεζες κατά 250 -300 εκατ αλλά το γεγονός ότι τίθενται ορισμένα νέα δεδομένα.
Aν δεν συμπεριληφθούν οι προνομιούχες μετοχές και τα υβριδικά αν υπάρξει άμεση άρση των εγγυήσεων από το ελληνικό δημόσιο πως θα αντιδράσουν οι τράπεζες;.
Ειδικά για τις προνομιούχες μετοχές θα αναφέρονται δύο παραδοχές με και χωρίς προνομιούχες μετοχές….
Αυτά τα δύο ερωτήματα αγγίζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση και την ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών.
Στα νέα stress tests μπορεί να μην περιλαμβάνονται haircut στα ομόλογα τέτοιο που να προβληματίζει τις τράπεζες ωστόσο οι παράμετροι για τα κεφάλαια και την ρευστότητα ήδη δημιουργούν προβληματισμούς.
Βέβαια πρέπει να αναφερθεί προκαταβολικά ότι το tier 1 από 6% που ήταν την προηγούμενη φορά στα stress tests του 2010, μειώνεται στο 5%.
Η μείωση αυτή σε μεγάλο βαθμό θα ισορροπήσει την απώλεια που θα υποστούν οι ελληνικές τράπεζες όσον αφορά τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Ποιες τράπεζες θα υποστούν πίεση στην κεφαλαιακή τους επάρκεια;

Οι τράπεζες που πρόσφατα ενισχύθηκαν κεφαλαιακά προφανώς και θα λάβουν καλύτερη βαθμολογία δηλαδή θα εμφανίζουν υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Η Εθνική με tier 1 πάνω από 13% προφανώς και δεν εγείρεται κανένα ζήτημα. Μάλιστα και μετά τα stress tests θα εμφανίζει tier 1 από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
Η Alpha με την αφαίρεση των προνομιούχων μετοχών θα επηρεαστεί αλλά να σημειωθεί ότι διαθέτει κεφαλαιακό απόθεμα με βάση τα προηγούμενα stress tests πάνω από 1 δις ευρώ οπότε και θα τα περάσει.
Η Eurobank επίσης θα περάσει το ακραίο σενάριο. Ήδη έχει ενισχυθεί κεφαλαιακά με την Δίας και κάποιες άλλες κινήσεις.
Η πώληση της Polbank δεν θα προσμετρήσει αλλά η ουσία είναι ότι κεφαλαιακά θα ενισχυθεί η τράπεζα.
Η Πειραιώς μετά την πρόσφατη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου εμφανίζει κεφαλαιακό απόθεμα πάνω από 400 εκατ ευρώ και εφόσον αφαιρεθούν και οι προνομιούχες μετοχές.
Η Κύπρου και η Marfin δεν έχουν προνομιούχες μετοχές.
Ωστόσο η Κύπρου ενισχύει τα κεφάλαια της με tier 1 κεφάλαιο ένδειξη ότι θέλει να ισχυροποιήσει τον πυρήνα των κεφαλαίων της.
Η ΑΤΕ λόγω της παραμέτρου των προνομιούχων μετοχών θα βρεθεί με κεφαλαιακό έλλειμμα 1 δις ευρώ και προφανώς δεν θα περάσει τα stress tests αλλά θα υλοποιήσει μεγάλη αύξηση κεφαλαίου.
To TT συνεχίζει να διατηρεί ικανοποιητικό tier 1 ακόμη και στην περίπτωση αφαίρεσης των προνομιούχων μετοχών.

Υβριδικά κεφάλαια τραπεζών

Τα υβριδικά κεφάλαια των τραπεζών δεν υπερβαίνουν τα 1,8 με 1,9 δις ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι π.χ. η Alpha διαθέτει 583 εκατ και η Eurobank που έχει και το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο 700 εκατ εκ των οποίων τα 300 εκατ τα απέκτησε το 2009.
Η επίδραση στις τράπεζες από τα υβριδικά κεφάλαια είναι πιο ελέγξιμη.
Προφανώς η Eurobank θα έχει και την μεγαλύτερη επίδραση καθώς διαθέτει και το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο.

Ρευστότητα υπό μόνιμη πίεση

Τα stress tests ενσωματώνουν κάποιες παραδοχές όπως αν η χώρα αποσύρει τις εγγυήσεις προς τις τράπεζες πως θα ανταπεξέλθουν οι τράπεζες;
Είναι καταφανές ότι οι ελληνικές τράπεζες οι οποίες έχουν δανειστεί 87,9 δις ευρώ και έναντι αυτών έχουν καταθέσεις ως εγγυήσεις 149 δις ευρώ αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες όταν μάλιστα οι καταθέσεις συνεχώς μειώνονται και πλέον έχουν κατέλθει στα 199 δις ευρώ.

Τι βαθμολογία είχαν πάρει οι ελληνικές τράπεζες στα stress tests της CEBS τον Ιούλιο του 2010;

Με κατώτατο όριο στο 6% η Εθνική με βάση το ακραίο σενάριο εμφάνισε tier 1 στο 7,4% ωστόσο παρατηρείται μεγάλη πίεση στον ισολογισμό από απομειώσεις και τα χαρτοφυλάκια ομολόγων.
Η Alpha bank εμφανίζει tier 1 8,22% και κεφαλαιακό απόθεμα 1,160 δις ευρώ.
Η Eurobank εμφανίζει tier 1 στο 8,17%
Η Πειραιώς πέρασε τα stress tests στο 6% με αρνητική επίδραση από ομόλογα και συνολικά χαρτοφυλάκια.
Η Κύπρου εμφάνισε με βάση το ακραίο σενάριο 8% tier 1
Η Marfin Popular Bank 7,1%.
Το ΤΤ εμφάνισε tier 1 με βάση το ακραίο σενάριο 10,1% που είναι και το υψηλότερο στην Ελλάδα.
Η ΑΤΕ ήταν η μόνη τράπεζα που δεν πέρασε τα stress tests εμφάνισε tier 1 4,36% δηλαδή κεφαλαιακό έλλειμμα 242 εκατ ευρώ.

SHARE