Δημήτρης Λιάκος: Υπάρχουν οι προυποθέσεις για μη εφαρμογή της περικοπής συντάξεων το 2019

ÏÑÊÙÌÏÓÉÁ ÍÅÁÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ / ÕÐÏÃÑÁÖÅÓ ÓÔÇ ÖÙÔÏ Ï ÄÇÌÇÔÑÇÓ ËÉÁÊÏÓ (ÕÖÕÐ. ÐÁÑÁ ÔÙ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏ)- (EUROKINISSI/×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

“Παράθυρο” για μη εφαρμογή του μέτρων για τις περικοπές των συντάξεων το 2019 και της μείωσης του αφορολόγητου ορίου για το 2020 άφησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Πρακτορείο” για το τέλος των Μνημονίων και την επόμενη μέρα για τη χώρα.

Όπως καταγράφει ο ίδιος, αναφερόμενος στη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος, που λήγει στις 20 Αυγούστου, “το ΔΝΤ μπόρεσε σε αυτό το πλαίσιο να επιβάλει τις συντηρητικές του εκτιμήσεις που οδήγησαν στην προώθηση κάποιων μη αναγκαίων ‘μεταρρυθμίσεων λιτότητας’, όπως η μείωση των συντάξεων (το 2019) και του αφορολόγητου (το 2020)”, για να συμπληρώσει σε άλλο σημείο με νόημα ότι “η σημερινή πορεία των δεδομένων είναι πολύ καλύτερη και διαψεύδει όχι μόνο τις συντηρητικές αλλά ακόμη και τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις, διανοίγοντας έτσι de facto ένα πεδίο επαναξιολόγησης της σκοπιμότητας κάποιων παρεμβάσεων”.

SHARE