ΔΕΗ: Εξαγοράζει ομόλογα ύψους 150 εκατ. ευρώ

Στην εξαγορά ποσού 150 εκατ. ευρώ από ομολογίες συνολικού ποσού εκδόσεως 500 εκατ. ευρώ από τους κατόχους θα προχωρήσει στις 23 Φεβρουαρίου η εξ ολοκλήρου θυγατρική της ΔΕΗ, Public Power Corporation Finance.

Οι ομολογίες είναι λήξεως 2019 και φέρουν τοκομερίδιο 5,5%.

Η εξαγορά πραγματοποιείται ως μέρος της στρατηγικής διαχείρισης παθητικού της εταιρείας και ημερομηνία καταγραφής θα είναι η 22α Φεβρουαρίου 2018.

Η τιμή εξαγοράς για τις Ομολογίες θα είναι 101,375%  του συνολικού ύψους των Ομολογιών, πλέον των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων έως και, αλλά εξαιρουμένης της ημερομηνίας καταγραφής, ποσού € 17,11 για κάθε € 1.000 Ομολογιών.

SHARE