ΔΕΗ: Από εκτελεστικό σε μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ ο Λάζαρος Σταθάκης

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 6.12.2018 αποφάσισε τον επανακαθορισμό της ιδιότητας του κ. Λάζαρου Σταθάκη από Εκτελεστικό Μέλος σε Μη – Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν επιθυμίας του ιδίου.

SHARE