Attica Bank: Στην έκτακτη γ.σ. η έκδοση ομολογιακού δανείου έως 200 εκατ. ευρώ

Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 200 εκατ. ευρώ θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Attica Bank, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920.

-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του Καταστατικού της, ήτοι με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών.

-Τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας.

-Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων-κατόχων κοινών μετοχών κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 6, παρ. 6 του Καταστατικού της Τράπεζας. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. Δικαίωμα απόληψης μερίσματος των μετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

-Έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας (το «ΜΟΔ» ή το «Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο»), σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των € 200 εκατ., υποχρεωτικώς μετατρέψιμου μετά την πάροδο πενταετίας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή /και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην ανωτέρω, και δη στο θέμα 3 της παρούσας πρόσκλησης, προβλεπόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Προσδιορισμός: α) του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, β) της ονομαστικής τιμής τους, γ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, δ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ε) λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου.

-Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στην χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον,παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη ρύθμιση κάθε θέματος συναφούς με τους λοιπούς όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του ανωτέρω, και δη στο θέμα 6 της παρούσας πρόσκλησης, προβλεπόμενου ΜΟΔ.

-Επικύρωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα µε το άρθρο 18, παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/20.

-Επικύρωση ορισμού προσωρινού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ανασύνθεση αυτής.

-Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε:

-Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18/02/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54  κτηρίου της Τράπεζας.

-Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 01/03/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του επί της οδού Ακαδημίας 54  κτηρίου της Τράπεζας.

SHARE