ATTICA BANK:Η πρώτη ελληνική τράπεζα, που προχωρεί την ανακεφαλαιοποίηση με δικά της μέσα, χωρίς εξαρτήσεις και ξένη βοήθεια

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτευχθεί ο στόχος. Αγώνας γίνεται, δυσκολία υπάρχει, αλλά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος”, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της ATTICA BANK Ι. Γαμβρίλης, παρουσιάζοντας το σχέδιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 400 εκατομμύρια ευρώ. “Για την Attica Bank αποτελεί κομβικής σημασίας ζήτημα η επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για έναν επιπρόσθετο λόγο: Η Attica Bank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα, που προωθεί τη διαδικασία αυτή με δικά της μέσα, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς προσφυγή σε ξένη βοήθεια”.

Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο βασικός μέτοχος, το ΤΣΜΕΔΕ,  προτίθεται να καλύψει το 50% λέγοντας ότι οι επενδυτές πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη αφού για κάθε ευρώ που βάζουν ο βασικός μέτοχος βάζει άλλο ένα.

Δυσάρεστη χαρακτήρισε τη φημολογία και τις υποθέσεις περί απορρόφησης της Attica Bank από την Εθνική Τράπεζα, τονίζοντας ότι  «τέτοιου είδους φημολογία μόνο κακό μπορεί να κάνει για τις μικρότερες τράπεζες, καθώς εντείνει το αίσθημα της αβεβαιότητας στο σύνολο του κλάδου».

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας, η διοίκηση στοχεύει στην ανάπτυξή της και στην μετατροπή της σε μια ισχυρή, ανεξάρτητη τράπεζα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών προσδιορίζεται στο 0,30 ευρώ, με reverse split 7 προς 1 και έκδοση 19 νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά. Θα εκδοθούν νέες μετοχές έως του ποσού των 200 εκατ. ευρώ, και παράλληλα να εκδοθούν CoCos ίσης περίπου αξίας.

 

 ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

 

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα κατ’ αρχήν να σας καλωσορίσω στην ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ομίλου της Attica Bank για το δωδεκάμηνο του 2012 και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Η εκδήλωση αυτή -εκτός όλων των άλλων- αποτελεί ευκαιρία για μια καλύτερη γνωριμία με την Attica Bank αλλά και για μια ευρύτερη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις στην οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα ειδικότερα.

Επιτρέψτε μου λοιπόν, να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις για το περιβάλλον – πολιτικό και οικονομικό – μέσα στο οποίο γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων τουομίλου της Attica Bank. Ένα περιβάλλον που σφραγίστηκε καταρχήν από τις εξελίξεις, που πυροδότησε η κρίση στην Κύπρο και η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος στη μεγαλόνησο. Σφραγίζεται όμως και από τις δηλώσεις κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων – κυρίως του Προέδρου του Eurogroup Ντάισελμπλουμ και του επιτρόπου ΄Ολι Ρεν – που συνιστούν αλλαγή δόγματος στην  τραπεζική πίστη στην Ευρώπη και ανοίγουν τον δρόμο για τη συμμετοχή και των  καταθετών στις διασώσεις τραπεζικών ιδρυμάτων στο μέλλον.

Οι εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ραγδαίες και καταιγιστικές με αποκορύφωμα την ακύρωση/πάγωμα των διαδικασιών συγχώνευσης Εθνικής – Eurobank και την υπαγωγή των τραπεζών αυτών στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο ως βασικός μέτοχος θα κληθεί να αποφασίσει για το τι μέλλει γενέσθαι. Δηλαδή πώς θα προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση, αν θα γίνει η συγχώνευση σε μεταγενέστερο χρόνο ή αν οι δυο τράπεζες θα πωληθούν.

Είναι προφανές ότι αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη αλλάζει τις συνθήκες στο τραπεζικό τοπίο και διαφοροποιεί τις συντεταγμένες βάσει των οποίων προχωρούσε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.  

 

Κυρίες και κύριοι,

Θα συμφωνήσετε –νομίζω– μαζί μου, ότι οιεξελίξεις αυτές δεν αλλάζουν το χαρακτήρα της κρίσης στην Ελλάδα, ούτε  αναιρούν την ανάγκη να επιταχύνουμε τις προσπάθειές  μας για την ανάσχεση της ύφεσης και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Ωστόσο, δημιουργούν νέα δεδομένα,  περιπλέκουν τα προβλήματα και εντείνουν τις αβεβαιότητες. Οι εξελίξεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, η  αναταραχή στην Κύπρο και οι αντιφατικές δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων προκαλούν, όπως είναι  φυσικό,  ανησυχία για τις καταθέσεις σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα και προσθέτουν αστάθεια σε ένα περιβάλλον ήδη ασταθές.

Γι΄ αυτό και οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι καταθέσεις είναι πλήρως εξασφαλισμένες και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, παρά τα προβλήματα, παραμένει σταθερό και ασφαλές. Και θα σταθεροποιηθεί ακόμα περισσότερο με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, η οποία στις δεδομένες συνθήκες αναδεικνύεται σε κεφαλαιώδους σημασίας διαδικασία, όχι μόνο για τις τράπεζες αλλά και για ολόκληρη την οικονομία, η οποία και το 2012 δοκιμάστηκε σκληρά από την ύφεση, την υψηλή ανεργία και την αβεβαιότητα.  

 

Κυρίες και Κύριοι,

Η Attica Bank μπήκε στη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης, πρώτη από όλες τις τράπεζες, με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση ότι θα πετύχει τους στόχους της. Η αισιοδοξία αυτή εδράζεται στη μέχρι τώρα σταθερή πορεία της αλλά και στις θετικές προοπτικές, που ανοίγονται μπροστά της.

Είμαστε μια τράπεζα σταθερή, ανεξάρτητη, υγιής, με θετικά οικονομικά στοιχεία. Μια τράπεζα, που κατά γενική ομολογία, επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα μέσα στη θύελλα της κρίσης και διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις όχι μόνο να διατηρήσει αλλά και να ενισχύσει τη θέση της στο τραπεζικό σύστημα και να διευρύνει το ρόλο της στην οικονομία.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσματα στο δωδεκάμηνο του 2012, τα οποία επηρεάστηκαν κατά ένα μέρος και από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2012.

Όλα δείχνουν ότι η Attica Bank κατάφερε χάρη στη συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, να βελτιώσει τις επιδόσεις της δεδομένων και των συνθηκών, που διαμόρφωσε η ένταση της κρίσης.

Σταθερή επιδίωξη της Attica Bank παραμένει η διατήρηση των υγιών μεγεθών της, προκειμένου να συνεχίσει να στηρίζει, παρέχοντας ρευστότητα, την πραγματική οικονομία.

Παρά τις πολύ αυξημένες προβλέψεις για  επισφαλείς χορηγήσεις, την απομείωση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου κλπ η Τράπεζα διατηρεί θετική καθαρή θέση. Αυτό αντανακλά την προσήλωση της διοίκησης της Τράπεζας στην ορθή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη συνετή πολιτική συγκράτησης του λειτουργικού κόστους και στην εν γένει νοικοκυρεμένη διαχείριση.

 

Επιτρέψτε μου λίγα μόνο στοιχεία από τα βασικά μεγέθη:

Το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο στο δωδεκάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε ζημία 192,02 εκατομμύρια ευρώ, έναντι ζημίας 249,8 εκατομμύρια ευρώ στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2011. Αυτό οφείλεται  κυρίως στις σημαντικά αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις, που διενεργήθηκαν για τη χρήση που έληξε την 31/12/2012, καθώς και στην περαιτέρω απομείωση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που αποτυπώθηκε στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2012.. Αντίστοιχα το μετά φόρων αποτέλεσμα για το δωδεκάμηνο του 2012 διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 181,6 εκατομμύρια ευρώ, έναντι ζημίας 249,77 εκατομμύρια ευρώ στη συγκριτική χρήση του 2011.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 96,3 εκατομμύρια ευρώ.

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (μεγαλύτερος των 180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2012 σε 19,9%.

Σε ότι αφορά τη χρήση που έληξε την 31/12/2012 οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 142,9 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 31,2% έναντι του 2011.

Θα πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί η καθαρή μείωση των λειτουργικών εξόδων, αφαιρουμένων των προβλέψεων και των αποσβέσεων, κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 10%. Επίσης σημειώνεται η καθαρή μείωση των δαπανών μισθοδοσίας κατά 7% περίπου.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα κάποια ενδεικτικά στοιχεία, που σκιαγραφούν την πορεία της Attica Bank κατά το 2012. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ενεργητικό της Τράπεζας το 2012 επέδειξε μικρότερους ρυθμούς μείωσης έναντι του συνόλου των τραπεζών, αποδεικνύοντας την προσήλωση της Τράπεζας στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Αντίστοιχα, μέχρι το τέλος του 2012 η Τράπεζα κατάφερε να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων που αποσύρθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους, με αποτέλεσμα την συγκριτικά μικρότερη εξάρτηση της Τράπεζας από τους μηχανισμούς χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος.

 

Κυρίες και κύριοι,

Για την Attica Bank αποτελεί κομβικής σημασίας ζήτημα η επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Για έναν επιπρόσθετο λόγο: Η Attica Bank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα, που προωθεί τη διαδικασία αυτή με δικά της μέσα, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς προσφυγή σε ξένη βοήθεια.

Με την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων κατοχυρώνουμε -καταρχήν- όλα όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα, θωρακίζουμε κεφαλαιακά την Τράπεζα έναντι των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων της οικονομικής συγκυρίας και ταυτόχρονα διαμορφώνουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις, που θα σταθεροποιήσουν την αυτόνομη θέση της στο τραπεζικό σύστημα και θα διευρύνουν τον ρόλο της στην οικονομία.

Για μας αυτή η διαδικασία είναι κορυφαία και απόλυτη προτεραιότητα. Είναι ένα στοίχημα, στρατηγικής σημασίας για την τράπεζα, το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε.

Στόχος και επιθυμία μας είναι η συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όλων ανεξαιρέτως των μετόχων, παλαιών και νέων. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό το μήνυμα στήριξης και εμπιστοσύνης στην Τράπεζα, το οποίο στέλνει ο βασικός μας μέτοχος, το ΕΤΑΑ–ΤΣΜΕΔΕ, αναλαμβάνοντας την πλειοψηφία της Attica Bank, και καθιστώντας την ως τη μόνη αμιγώς ιδιωτική τράπεζα στην Ελλάδα.

Αυτό μας εξασφαλίζει ελευθερία επιλογών, η οποία σε συνδυασμό με τους περιορισμούς και τις αγκυλώσεις που θα υφίστανται οι άλλες ελληνικές τράπεζες, διαμορφώνουν για μας ένα ευνοϊκό περιβάλλον και ενισχύουν τα  συγκριτικά μας πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων και η εμπιστοσύνη των υποψηφίων επενδυτών οι οποίοι γνωρίζουν εξαρχής ότι για κάθε ευρώ που συνεισφέρουν στην αύξηση ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ θα συνεισφέρει άλλο ένα ευρώ.

 

Η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν προβαίνουμε στην αύξηση για χάρη της αύξησης. Ούτε επιδιώκουμε τη μεγέθυνση για τη μεγέθυνση. Βασικός μας στόχος πάντα παραμένει η διατήρηση των υγιών οικονομικών στοιχείων μας και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι το μέσο για την ισχυροποίηση της Τράπεζας και η βασική προϋπόθεση προκειμένου να υλοποιηθεί το προσεκτικά σχεδιασμένο και εφικτό επιχειρηματικό σχέδιο, που θέλει την Attica Bank σταθερή και θωρακισμένη, να διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά   μέσω συνεργασιών, να αναπτύσσει τις λειτουργικές της εργασίες, να διατηρεί την αυτόνομη πορεία της και να μετατρέπεται σε μια ισχυρή, ανεξάρτητη και εξειδικευμένη τράπεζα των επιχειρήσεων και των ιδιωτών.

 

Μόνο έτσι η Τράπεζα θα μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, να συμβάλλει στην προσπάθεια για την ανάκαμψη της οικονομίας και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των πελατών και των  εργαζομένων. Και σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία η έμφαση δίνεται σε τομείς, που  μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη όπως είναι οι εξαγωγές, οι καινοτόμες επιχειρήσεις, η ενέργεια, ο τουρισμός και η αγροτική οικονομία.

 

Γι’ αυτό και πιστεύω ότι η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου,  θα είναι μια θετική εξέλιξη όχι μόνο για την Attica Bank αλλά και για το τραπεζικό σύστημα και για ολόκληρη την ελληνική οικονομία.

Κλείνοντας την ομιλία μου θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την έντονη φημολογία περί απορρόφησης της Attica Bank από την Εθνική Τράπεζα.

 

Είναι δυσάρεστο που κάθε εξέλιξη που σημειώνεται στον τραπεζικό κλάδο και αφορά τις μεγαλύτερες σε μέγεθος τράπεζες πυροδοτεί έντονη σεναριολογία περί της τύχης των μικρότερων σε μέγεθος τραπεζών. Τέτοιου είδους φημολογίες και υποθέσεις που δε βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα μόνο κακό μπορούν να κάνουν, καθώς διαμορφώνουν ένα αρνητικό κλίμα για τις μικρότερες τράπεζες οι οποίες καλούνται να καταβάλλουν δυσανάλογες προσπάθειες προκειμένου να συνεχίσουν την πορεία τους.

 

 

Επιπλέον, η φημολογία εντείνει το αίσθημα της αβεβαιότητας στο σύνολο του τραπεζικού κλάδου- σε μια στιγμή που ο κλάδος παλεύει για το μέλλον του- γεγονός που μόνο αρνητικά μπορεί να επιδράσει καθώς ως γνωστόν, η αβεβαιότητα μπορεί να δράσει αρνητικά στην λήψη αποφάσεων από τους υποψήφιους επενδυτές.

 

 

 

 

 

 

 


SHARE