Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της ΑΕΓΕΚ

Την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑΕΓΕΚ, από σήμερα 25 Οκτωβρίου, αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας “ΑΕΓΕΚ Α.Ε.”, από σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη σε δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017 και ακολούθως της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01-30.06.2018.
Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

SHARE