Αναβάθμισε την Ελλάδα ο οίκος Scope Ratings σε B+ από Β-

Την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας αναβάθμισε ο οίκος Scope Ratings σε B+ από Β-, ενώ αναβάθμισε και το outlook της αξιολόγησης σε “θετικό” από “σταθερό”.

Ο οίκος αξιολόγησης τονίζει ότι η αναβάθμιση οφείλεται:

Πρώτον, στην προσδοκία ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει με επιτυχία το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής, με σταθεροποίηση των μακροοικονομικών δεικτών και ισχυρή πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες στη φορολογική και δημόσια διοίκηση.

Δεύτερον, στη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων, τα πρωτογενή πλεονάσματα και τη δημιουργία μαξιλαριού ρευστότητας που θα στηρίξει τη βιώσιμη επιστροφή στη χρηματοδότηση από τις αγορές.

Τρίτον, στις μειωμένες αβεβαιότητες πολιτικής δεδομένου ότι τόσο ο επίσημος τομέας της ευρωζώνης παραμένει δεσμευμένος να χορηγήσει πρόσθετη ελάφρυνση χρέους αν χρειαστεί, όσο και ότι όλα τα μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα στηρίζουν τη συνέχεια της συμμετοχής στην ευρωζώνη.

SHARE