Ανακοίνωση ΕΕΣΥΠ: Παραίτηση κ. Φραγκίσκου Γρατσώνη

Την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ – Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
κ. Φραγκίσκος Γρατσώνης υπέβαλε την παραίτηση του με ισχύ από την υποβολή της.

SHARE