Alpha Bank: Προς έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 500 εκατ. ευρώ

Alpha Bank

Σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 500 εκατ. με ιδιωτική τοποθέτηση σχεδιάζει να προχωρήσει η Alpha Bank μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30 Ιουνίου 2017. Η τράπεζα θα πάρει τώρα την έγκριση, αλλά θα προχωρήσει στην υλοποίηση όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής των.

4. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διάθεση διά ιδιωτικής τοποθετήσεως, ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου έως 500 εκατ. ευρώ μετατρεψίμου σε κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, μετά καταργήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των Μετόχων. Παροχή των οικείων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.

6. Ανακοίνωση περί της εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντων, ως και του συναφούς ορισμού Ανεξαρτήτων Μελών και Μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

7. Χορήγηση αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.

Σε περίπτωση που, κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζομένη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 11 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και, επί μη επιτεύξεως κατ’ αυτήν απαρτίας, Δευτέρα Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 22 Ιουλίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, αμφότερες στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

SHARE