>Alpha Bank: Δύσκολος ο στόχος για τη μείωση του ελλείμματος χωρίς νέα μέτρα

>
Πολύ δύσκολη χαρακτηρίζει την επίτευξη του στόχου για μείωση των ελλειμμάτων της γενικής κυβέρνησης στο 7,5% του ΑΕΠ χωρίς την λήψη πρόσθετων μέτρων με βάση τις εξελίξεις στο 1ο 5μηνο του 2011 και τις δυσμενείς προοπτικές δημοσιονομικής προσαρμογής στους επόμενους μήνες, η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της τράπεζας, όσον αφορά στην εξέλιξη των καθαρών εσόδων του ΤΠ για το σύνολο του 2011, αποκαλύπτεται τώρα ότι:

α) η εφαρμογή του συστήματος των αποδείξεων συνεπάγεται πρόσθετες απώλειες εσόδων στο ΦΕΦΠ μετά τον Μάιο του 2011,

β) από την πληρωμή του ΦΠΑ με δόσεις θα προκύψουν απώλειες εσόδων για το 2011 ύψους €300 εκατ.,

γ) τα έσοδα από τις άδειες κινητής τηλεφωνίας και τα τυχερά παιχνίδια δεν θα υπολογιστούν ως έσοδα του Π2011 αλλά θα αφαιρεθούν από το δημόσιο χρέος,

δ) οι απώλειες εσόδων από τον ΕΦΚ καυσίμων που σημειώθηκαν στο 1ο 5μηνο.’11 πιθανότατα δεν θα γίνει δυνατό να καλυφθούν στο υπόλοιπο του έτους, αφού δεν θα πραγματοποιηθεί η εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης με αυτόν του πετρελαίου κίνησης,

ε) ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας δεν φαίνεται να είναι δυνατό να εισπραχθεί εντός του 2011, ενώ αναβάλλεται και η αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων,

στ) από πολλές πλευρές διατυπώνεται η άποψη ότι η ύφεση θα είναι μεγαλύτερη από ότι είχε εκτιμηθεί και κατά το 2011, κ.ά. Με αυτά τα δεδομένα η υστέρηση στα έσοδα του ΤΠ στο σύνολο του 2011 μπορεί πράγματι να έφθανε τα €2,5 δις έναντι των εκτιμήσεων του Π2011, εάν δεν αποφασιζόταν η λήψη νέων μέτρων.

Επιπλέον, υστέρηση φαίνεται να σημειώνεται και στα έσοδα των ΟΚΑ και άλλων οργανισμών της γενικής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα η συνολική απόκλιση στα έσοδα της γενικής κυβέρνησης να εκτιμάται από την Κυβέρνηση στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) του Ιουνίου 2010 στα € 4,2 δις.

Η υστέρηση αυτή θα έπρεπε να καλυφθεί και για το λόγο αυτό ανακοινώθηκαν νέα μέτρα αύξησης των εσόδων της γενικής κυβέρνησης ύψους € 3,2 δις. Τα πρόσθετα αυτά μέτρα δεν αποτελούν πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση αλλά αντικατάσταση των μέτρων του Π2011 που δεν εφαρμόστηκαν ή εκείνων (αποδείξεις, νέα φορολογική κλίμακα, επιστροφές φόρων, ΦΠΑ με δόσεις) που είχαν αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιωκόταν. Επιδιωκόταν αύξηση των εσόδων και αντί αυτού οδήγησαν σε μείωση των εσόδων.

Τα νέα μέτρα αύξησης των εσόδων και μείωσης των δαπανών ύψους €6,4 δις εντός του 2011 οδηγούν, εφόσον εφαρμοσθούν, με σημαντική ασφάλεια σε μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης κάτω από το 7,5% του ΑΕΠ το 2011.

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο, αυτό διασφαλίζεται περαιτέρω και από την ενίσχυση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με την ανάληψη του Υπουργείου Οικονομικών από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, που, ως εκ τούτου, αναμένεται να ασκεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τον συντονιστικό του ρόλο όσον αφορά στην γενικότερη οικονομική πολιτική.

Όσον αφορά στην εξέλιξη του ΑΕΠ, τα αναλυτικά στοιχεία στο 1ο 3μηνο ’11 δείχνουν ότι η εγχώρια οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε βαθειά ύφεση στο 3μηνο αυτό, αλλά και ότι οι δυνατότητες υπάρχουν για σημαντική βελτίωση της κατάστασης στα επόμενα 3μηνα.

Η βάση για τη βελτίωση υπάρχει και στηρίζεται στα ακόλουθα:

α) Η σημαντική μείωση του ελλείμματος των καθαρών εξαγωγών (με την σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και μεγάλη μείωση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών) συνέβαλε στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες στο 1ο 3μηνο ’11 και αναμένεται να έχει ανάλογη θετική επίπτωση στην ανάπτυξη και στα επόμενα 3μηνα.

β) Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσαν νέα πτώση κατά -19,2% στο 1ο 3μηνο.’11 και διαμορφώθηκαν στα € 6,43 δις σε αυτό το 3μηνο, έναντι € 10,7 δις στο 2ο 3μηνο.’2007 και € 7,3 δις στο 1ο 3μηνο του 2000. Η εξέλιξη των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου μπορεί να είναι πολύ καλύτερη στα επόμενα 3μηνα αν ενεργοποιηθούν οι επενδύσεις που εξαρτώνται από το κράτος.

γ) Η πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν σημαντική κατά -7,8% στο 1ο 3μηνο.’11, αλλά αυτό συνέβη σε σύγκριση με την πολύ υψηλή βάση του 1ου 3μήνου ’10 όπου η ιδιωτική κατανάλωση είχε αυξηθεί κατά 0,5%, έναντι πτώσης της κατά -4,5% το 2010 ως σύνολο. Επομένως, η πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να είναι πολύ πιο περιορισμένη στα επόμενα 3μηνα.

Ειδικότερα:

Στον τομέα των επενδύσεων, οι επενδύσεις σε εξοπλισμό μεταφορών έχουν καταποντιστεί στα € 817 εκατ. στο 1ο 3μηνο.’11, από € 1,94 εκατ. στο 3ο 3μηνο του 2009, ενώ οι επενδύσεις σε κατοικίες έχουν μειωθεί στα € 1,43 δις στο 1ο 3μηνο.’11 από € 3,99 δις στο 1ο 3μηνο του 2007.

Τέλος, οι επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές βρίσκονται σε επιταχυνόμενη πτώση (1ο 3μηνο.’11: -10,9%) παρά το ότι θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά για να προχωρήσουν τα μεγάλα οδικά και άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες επιχορηγούμενες επενδύσεις από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η μεγάλη πτώση των επενδύσεων στο 4ο 3μηνο.’10 και στο 1ο 3μηνο.’11 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία της Κυβέρνησης να προωθήσει και να επισπεύσει την ολοκλήρωση μεγάλων έργων και να συμβάλλει στην προώθηση και των ιδιωτικών επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι στο 1ο 3μηνο.’11 δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή ο νέος αναπτυξιακός νόμος (άρχισε να λειτουργεί από τον Μάιο του 2011), ενώ η υλοποίηση του ΕΣΠΑ επιβαρύνεται με μεγάλες καθυστερήσεις.

Από τα στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών για τον Απρίλιο του 2011 επιβεβαιώνεται η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών αγαθών κατά 22% στο 1ο 4μηνο.’11 (χωρίς καύσιμα και πλοία: +16,6%), με σχετικά μικρή πτώση των εισπράξεων του ισοζυγίου των υπηρεσιών κατά -4,8%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών είναι αυξημένες κατά 1,2%, με μεγάλη πτώση των εισαγωγών χωρίς καύσιμα και πλοία κατά -11,4% και επίσης μεγάλη πτώση των πληρωμών για εισαγωγές υπηρεσιών κατά -7,64%.

Τον Απρίλιο του 2011 οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα και πλοία ήταν αυξημένες κατά 18,0%, ενώ οι εισαγωγές χωρίς καύσιμα και πλοία ήταν σημαντικά μειωμένες κατά -18,8%. Η μείωση των εξαγωγών υπηρεσιών στο 1ο 4μηνο.’11 οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη μείωση των εισπράξεων από τη ναυτιλία.

Η ταχεία αύξηση του ποσοστού ανεργίας αντανακλά κατά κύριο λόγο την ταχεία επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Ωστόσο, οι πρόσφατες σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία και η μεγάλη πτώση του μισθολογικού κόστους στον εγχώριο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ενισχύσουν σημαντικά την ευελιξία στην αγορά εργασίας, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την αύξηση των εξαγωγών και τη σημαντική μείωση των εισαγωγών.

Σύμφωνα με την Eurostat από το 2ο 3μηνο ’10 το ονομαστικό ωριαίο κόστος εργασίας παρουσιάζεται σημαντικά μειωμένο στην Ελλάδα (1ο 3μηνο.’11 κατά -6,8% σε ετήσια βάση), έναντι αύξησής του στις χώρες της ΖτΕ (1ο 3μηνο.’11: +2,7% σε ετήσια βάση).

Έτσι, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η περαιτέρω αύξηση της δραστηριότητας των κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα (και ιδιαίτερα του τουρισμού και της γεωργίας) αναμένεται να συμβάλουν στην ανάκαμψη και της απασχόλησης στην ελληνική οικονομία.

Τέλος, αξιοσημείωτη εξέλιξη ήταν η πτώση του πληθωρισμού με βάση το ΔΤΚ στο 3,3% τον Μάιο του 2011, από 3,9% τον Απρ.’11, ενώ αναμένεται περαιτέρω πτώση του στο 2,9% τον Ιούλιο του 2011 και στο 2,4% τον Δεκ.2011.

Με αυτά τα δεδομένα, για το έτος ως σύνολο ο μέσος πληθωρισμός αναμένεται τώρα να διαμορφωθεί στο 3,4%. Η πτώση του πληθωρισμού μπορεί να ανακόψει σε κάποιο βαθμό την πτωτική πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης στα επόμενα 3μηνα, από το -7,8% του 1ου 3μήνου.’11 και το -8,0% του 4ου 3μήνου.’10.

SHARE