Alpha Bank: Στις 10 Ιουνίου η τέταρτη περίοδος άσκησης των Warrants

alpha bankΞεκινά η τέταρτη περίοδος άσκησης των Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (Warrants) της Alpha Bank. Όπως σημειώνει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, η ημερομηνία τετάρτης ασκήσεως (Τ) είναι η 10.6.2015.

Ημερομηνία ενάρξεως καταχωρίσεως εντολών συμμετοχής στην άσκηση ορίζεται η 4.6.2015.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία τετάρτης ασκήσεως των warrants.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ WARRANT
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ WARRANTS ΣΕ ΙΣΧΥ 1.141.747.967
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 10.6.2013
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Τ-4) 4.6.2015
ΗΜ/ΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (Τ) 10.6.2015
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Τ+2) 12.6.2015
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 15.6.2015
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 0,4796
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ (αριθμός μετοχών Alpha Bank που αντιστοιχούν στην άσκηση ενός Warrant) 7,408683070

Διαδικασία Ασκήσεως των Warrants

Διευκρινίζεται ότι οι Επενδυτές πρέπει να απευθυνθούν στον Χειριστή του Λογαριασμού τους, στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να δώσουν τις εντολές ασκήσεως των Warrants από την 4.6.2015 έως και την 10.6.2015 (ημέρα Τ). Η ποσότητα των προς άσκηση Warrants θα πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμη στον Λογαριασμό του Επενδυτή, ενώ με την καταχώριση της εντολής ασκήσεως από τον Χειριστή στο Σ.Α.Τ., αυτή η ποσότητα δεσμεύεται για τους σκοπούς της διαδικασίας. Μία εντολή ασκήσεως Warrants δύναται να ακυρωθεί με εντολή που θα δώσει ο Επενδυτής στον Χειριστή του, έως και την ημέρα Τ.
Σημειώνεται ότι, η έναρξη διαδικασίας ασκήσεως των Warrants δεν συνεπάγεται αναστολή διαπραγματεύσεώς τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).

Πίστωση μετοχών

Ο διακανονισμός των εντολών ασκήσεως Warrants που καταχωρίσθηκαν στο Σ.Α.Τ. έως και την ημέρα Τ, δηλαδή η πίστωση των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση έναντι του αναλογούντος καταβληθέντος τιμήματος (αριθμός Warrants επί Πολλαπλασιαστή επί Τιμή Μετοχής τετάρτης ασκήσεως), θα γίνει την 12.6.2015 (ημέρα Τ+2). Η πίστωση τυχόν κλασματικών μετοχών, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 της Πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 38/19.11.2012 (ΦΕΚ Α’ 223) και σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω, θα γίνει την 15.6.2015 (ημέρα Τ+3).

Άσκηση με μία εντολή στον ίδιο Χειριστή

Ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση των Warrants είναι το γινόμενο της ποσότητας των ασκηθέντων Warrants επί τον πολλαπλασιαστή, στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

Άσκηση με πολλαπλές εντολές στον ίδιο Χειριστή

Εφόσον υπάρχουν περισσότερες, της μίας, εντολές ασκήσεως για τον ίδιο κάτοχο Warrants στον ίδιο Χειριστή, τυχόν κλασματικές μετοχές αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

Άσκηση μέσω πολλών Χειριστών

Σε περίπτωση που ο Επενδυτής κατέχει και ασκήσει Warrants μέσω περισσοτέρων του ενός Χειριστών, με μία ή πολλαπλές εντολές, τυχόν κλασματικές μετοχές που θα προκύψουν μετά τη διαχείριση των κλασματικών αξιών ανά Χειριστή (σύμφωνα με τα ως άνω), αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή του κατόχου με το υψηλότερο ποσοστό ασκηθέντων Warrants.

Οι εντολές ασκήσεως Warrants των Επενδυτών προς τους Χειριστές τους, περιλαμβάνουν και τα κλασματικά υπόλοιπα που ενδεχομένως προκύψουν κατά τα ανωτέρω. Οι Επενδυτές υποχρεούνται, συνεπώς, να καταβάλουν στους Χειριστές τους την αξία και των επιπλέον μετοχών που τυχόν προκύψουν από κλασματικά υπόλοιπα. Για την καταβολή της αξίας των επιπλέον μετοχών οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται από τον αρμόδιο Χειριστή τους, η δε πίστωσή τους θα πραγματοποιείται σε λογαριασμό των δικαιούχων στον Χειριστή, στον οποίο κατέβαλαν την αξία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Mέτοχοι / Επενδυτές δύνανται να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων της Τραπέζης (τηλ. 210 326 5546 , 210 326 5812 και 210 326 5814).

SHARE