ALPHA BANK: Εμπόδιο στην ανάκαμψη η πολιτική αβεβαιότητα

alpha bankΗ πολιτική αβεβαιότητα και η δημοσιονομική αδυναμία, που έχει οδηγήσει σε αύξηση των οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία ανάκαμψης της χώρας, τονίζει στο εβδομαδιαίο σχόλιο της η Alpha Bank, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, στερεί ρευστότητα από τον ιδιωτικό τομέα δυσχεραίνοντας την ανάκαμψη των επενδύσεων.

Η τράπεζα επισημαίνει οτι η εξέλιξη των δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει ότι ο ρυθμός μεγεθύνσεως της ελληνικής οικονομίας διατηρείται σε θετικό έδαφος μολονότι αναμένεται ασθενέστερος λόγω της αβεβαιότητας που επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις.
Πέρα από την αβεβαιότητα, η πορεία της ανάκαμψης ενδέχεται να επηρεαστεί από ένα ακόμη συγκυριακό παράγοντα.

Συγκεκριμένα, η διαφαινόμενη δημοσιονομική αδυναμία στους πρώτους μήνες του έτους, που οδηγεί σε μικρότερο του σχεδιαζόμενου πρωτογενούς πλεονάσματος σε συνδυασμό με την προσπάθεια αντιμετωπίσεως των αναγκών ρευστότητας του ελληνικού Δημοσίου στην περίοδο των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους οδήγησαν σε αύξηση των οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

Τούτο στερεί ρευστότητα από τον ιδιωτικό τομέα δυσχεραίνοντας την ανάκαμψη των επενδύσεων.

Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τρίτους (δηλαδή εκείνες που δεν εξοφλούνται μετά την παρέλευση 90 ημερών) ανήλθαν στα € 3,245 δισ., αυξημένες δηλαδή κατά € 146 εκατ. σε σχέση με τον Ιανουάριο 2015 και € 232 εκατ. έναντι του Δεκεμβρίου 2014. Οι μεγαλύτερες οφειλές προέρχονται από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή € 1,886 δισ., εκ των οποίων το 70% περίπου οφείλεται στον ΕΟΠΥΥ.

Στήριξη από το θετικό διεθνές κλίμα

Οπως επισημαίνει η τράπεζα, ο θετικός ρυθμός αναπτύξεως κατά το τρέχον έτος προβλέπεται να στηριχθεί και στη ζήτηση από το εξωτερικό ως αποτέλεσμα των βελτιωμένων προοπτικών της διεθνούς και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις (World Economic Outlook) που έδωσε στη δημοσιότητα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεωρεί, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια προς το καλύτερο, την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη σε 1,5% το 2015 και 1,6% το 2016, ενώ για την παγκόσμια οικονομία αναμένει ρυθμό ανάπτυξης 3,5% το 2015 και 3,8% το 2016.

Μειώνεται η ανεργία των νέων

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ανέργων μειώνεται συνεχώς από τον Μάρτιο 2014, έναντι της αύξησης του αριθμού τους που παρατηρήθηκε στο χρονικό διάστημα 2011-2012, όταν η απασχόληση μειώνονταν κατά 9,0% ανά έτος.

Με βάση την διάρθρωση της ανεργίας ανά ηλικιακή ομάδα σημειώνεται σαφής τάση αποκλιμάκωσης της ανεργίας των νέων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 15-24, καθώς το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε αισθητά στο 50,1% τον Ιανουάριο 2015, έναντι του 57,1% τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ωστόσο το ποσοστό ανεργίας των νέων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, δοθέντος ότι στην Ευρωζώνη το ποσοστό αυτό τον Φεβρουάριο 2015 ευρίσκετο στο 22,9%.

Προβληματίζει επίσης το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, επτά στους δέκα άνεργους παραμένουν στην ίδια κατάσταση για περισσότερους από 12 μήνες.

Σημαντικό εμπόδιο στον περιορισμό της ανεργίας είναι το υψηλό μη μισθολογικό κόστος εργασίας που πρέπει να αποδίδουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Δυσχεραίνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας από την πλευρά των εργοδοτών και ελαττώνει τα κίνητρα για συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό από την πλευρά των ατόμων.

Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του Ο.Ο.Σ.Α «Taxing Wages 2015», η φορολογική επιβάρυνση συν τις ασφαλιστικές εισφορές αντιστοιχούν στο 43,4% του μέσου κόστους εργασίας για μια οικογένεια με ένα εργαζόμενο και δυο παιδιά και στο 40,4% για ένα άγαμο. Οι αντίστοιχοι μέσοι όροι στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α είναι 26,9% και 36,0%

SHARE