ALPHA BANK: Έρχεται συμφωνία – Να μπει τέλος στην αβεβαιότητα

alpha bankΗ εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου με τους θεσμούς και η αναδιάταξη της διαπραγματευτικής ομάδας ενισχύουν τις προσδοκίες για την επίτευξη συμφωνίας εντός των επόμενων εβδομάδων, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυσή της Alpha Bak, όπως  αποτυπώνεται στην καθοδική αντίδραση των αποδόσεων των ελληνικών τίτλων στην αγορά ομολόγων την τρέχουσα εβδομάδα.  

Επίσης, η τράπεζα χαρακτηρίζει καθοριστικής σημασίας τον τερματισμό της παρατεταμένης περιόδου αβεβαιότητας, καθώς, όπως λέει, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τα ενδεχόμενα διαπραγματευτικά οφέλη να απολεσθούν, εξαιτίας της καθίζησης της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Επιπροσθέτως, η ευνοϊκή διεθνής οικονομική συγκυρία συνιστά αξιόλογη ευκαιρία για τη Χώρα που δεν πρέπει να περάσει ανεκμετάλλευτη.

Συγκεκριμένα, η εξασθένιση του ευρώ, που διευρύνει τις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο των τιμών των καυσίμων που τονώνει την οικονομική δραστηριότητα και την ιδιωτική κατανάλωση και επίσης, η υιοθέτηση από την ΕΚΤ του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, διαμορφώνουν ένα σχετικά ευνοϊκό σκηνικό.

Όπως παρατηρεί η τράπεζα, η πορεία των αποδόσεων των δεκαετών ελληνικών κρατικών ομολόγων ήταν έντονα ανοδική σε όλο το διάστημα των άκαρπων συζητήσεων με τους θεσμούς. Αντίθετα, η πτώση των αποδόσεων ομολόγων των υπολοίπων χωρών του ευρωπαϊκού νότου ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό τις ευνοϊκές επιπτώσεις της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και των προσδοκιών που συνδέονται με την αποτελεσματικότητά του. Τούτο συνεπάγεται ότι ο δρόμος για την επιστροφή στις αγορές, και κατά συνέπεια την έξοδο από τον ασφυκτικό έλεγχο, δεν είναι ανέφικτος, εφόσον επιτευχθεί εγκαίρως μια συμφωνία σε ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα.

Η αναπτυξιακή δυναμική στην οποία θα οδηγούσε μια άμεση συμφωνία θα ήταν ισχυρή. Και αυτό διότι θα αποκλιμάκωνε την αβεβαιότητα που αποθαρρύνει την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών και καθυστερεί τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Την περίοδο 2009-2014, η αστάθεια του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και η αδυναμία υλοποιήσεως των μεταρρυθμίσεων ήταν ο βασικός παράγοντας για τις λιγότερο εντυπωσιακές επιδόσεις της Ελλάδας σε σχέση με εκείνες των άλλων χωρών που είτε ήταν σε πρόγραμμα, όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία είτε απλά αντιμετώπιζαν δημοσιονομική αδυναμία. Όπως παρατηρείται στο Γράφημα 2, οι χώρες που επέτυχαν δημοσιονομική προσαρμογή σε διαστάσεις ανάλογες με εκείνες της Ελλάδας, όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, παρουσίασαν είτε αύξηση του ΑΕΠ (Ιρλανδία), είτε πολύ μικρότερη μείωση του ΑΕΠ (Πορτογαλία) από αυτήν που υπέστη η Ελλάδα σωρευτικά στην περίοδο 2009 -2014 (-25,8%).

Σύμφωνα με την τράπεζα, η Ελλάδα επέτυχε μια μεγάλη σε ένταση δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία συνοδεύθηκε από πολύ μεγαλύτερη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης και υψηλή ανεργία. Η διαφορά, ωστόσο, στο ύψος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών στην χώρα μας σε σχέση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, συνδέεται με τις διαταραχές (shocks), που υπέστη το επιχειρηματικό περιβάλλον από τις συχνές περιόδους υψηλής αβεβαιότητας ως προς την θέση της χώρας στην Ευρωζώνη. Επίσης, παρά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας κατά 18,9% την περίοδο 2009-2014, χάριν της υιοθετήσεως διαρθρωτικών αλλαγών, η ελληνική οικονομία παραμένει λιγότερο ευέλικτη ως προς το παραγωγικό της υπόδειγμα συγκριτικά με τις ανωτέρω χώρες.

SHARE