>Alpha Κύπρου:Μειωμένα αλλά ικανοποιητικά τα οικονομικά αποτελέσματα το 2010

>
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά τη φορολογία του Συγκροτήματος της Alpha Bank Cyprus Limited για το έτος 2010 ανήλθαν σε €55,3εκ. έναντι €64,1εκ. για το 2009, σημειώνοντας μείωση 13,8%.

Τα κέρδη πριν τη φορολογία ήταν ύψους €61,8εκ. σε σχέση με €72,7εκ. το έτος 2009.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος 2010 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η οποία έχει επηρεάσει ετεροχρονισμένα και την Κύπρο, τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά» αναφέρει η τράπεζα.

Τα κέρδη από εργασίες έχουν σημειώσει αύξηση 9,2% σε σχέση με το 2009, λόγω βελτιώσεως στα καθαρά έσοδα τόκων αλλά και αποτελεσματικής διαχειρίσεως του λειτουργικού κόστους. Η αύξηση στα καθαρά έσοδα τόκων είναι αποτέλεσμα της ενίσχυσης των μεγεθών και της βελτίωσης του επιτοκιακού περιθωρίου.

«Η μείωση των λειτουργικών εξόδων είχε ως αποτέλεσμα ένα ιδιαίτερα χαμηλό δείκτη έξοδα προς έσοδα 30,2%. Στα πλαίσια της ορθολογιστικής πολιτικής διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αυξήθηκαν οι προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων, με αποτέλεσμα τα κέρδη πριν τη

φορολογία να παρουσιάσουν μείωση 15% σε σχέση με το έτος 2009».

Η Τράπεζα έχει μερίδιο αγοράς μεταξύ των εμπορικών τραπεζών στις χορηγήσεις 11,2% και για τις καταθέσεις 7,2% τον Δεκέμβριο του έτους 2010, σε σχέση με 11,6% και 8,2% τον Δεκέμβριο του έτους 2009, αντίστοιχα.

Με βάση το οικονομικό περιβάλλον και τις προκλήσεις της αγοράς, σημειώνεται, η Τράπεζα θα ακολουθήσει ένα συντηρητικό επιχειρησιακό σχέδιο βασισμένο στις ακόλουθες προτεραιότητες:

• προσέλκυση νέων καταθέσεων στην τοπική αγορά και μέσω του δικτύου διεθνών δραστηριοτήτων,

• επιλεκτική παραχώρηση νέων χορηγήσεων με βάση τα προκαθορισμένα πιστωτικά κριτήρια,

• συγκράτηση καθυστερήσεων και προβλέψεων,

• συγκράτηση λειτουργικών εξόδων και αύξηση της παραγωγικότητας και,

• συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πελάτες.

SHARE