>ALPHA Αστικά Ακίνητα: Αποτελέσματα έτους 2010

>
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και την έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσεως του 2009 (Ν. 3845/2010), ανήλθαν σε Ευρώ 3,6 εκατ. έναντι Ευρώ 4,0 εκατ. το 2009. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 12,5 εκατ. όσο και κατά την προηγούμενη χρήση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα απεφάσισε να προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010.

SHARE