ΑΔΜΗΕ: Καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας αναλαμβάνει η κ. Μαρία Σταματιάδου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την 11.05.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας αναλαμβάνει η κα Μαρία Σταματιάδου του Νικολάου σε αντικατάσταση του Νικόλαου Σταματιάδη του Κωνσταντίνου.

SHARE