750 θέσεις μονίμων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Στο προσκήνιο των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού βρίσκεται το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στο ΑΣΕΠ βρίσκονται ήδη τρεις προκηρύξεις, η πρώτη εκ των οποίων στάλθηκε,  , για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

72 υπάλληλοι 11 ειδικοτήτων: Προσλαμβάνονται, κυρίως, μηχανικοί διαφόρων ειδικεύσεων, οικονομολόγοι και νομικοί. Η προκήρυξη με αριθμό 2Ε/2018 στάλθηκε για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

• 633 σωφρονιστικοί: Θα προσληφθούν σωφρονιστικοί υπάλληλοι, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, υπάλληλοι φύλαξης και προσωπικό φρούρησης. Για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και το προσωπικό φρούρησης τίθεται όριο ηλικίας και το κριτήριο του αναστήματος. Η τελική επιλογή θα γίνει αφού διεξαχθούν αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικά τεστ. Οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις ιατρών θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια χρήσης τίτλου γενικής ιατρικής, να έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου και να είναι μέλη ιατρικών συλλόγων. Για τους νοσηλευτές είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος και η ιδιότητα του μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Στους διοικητικούς «μετράει» η εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ.
• 45 διοικητικοί – γραμματείς: Είναι η τρίτη προκήρυξη που θα εκδώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης, υλοποιώντας την εγκριτική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τις 21-11-2017. Αφορά την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Με αυτή την προκήρυξη θα επιλεγούν υπάλληλοι των ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΥΕ Επιμελητών.
Η κινητικότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης στις προσλήψεις δεν περιορίζεται μόνο στην έκδοση προκηρύξεων, αλλά και στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού που έχουν, ήδη, επιλεγεί με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ το προηγούμενο διάστημα.

 

SHARE