4.413 προσλήψεις σε 176 ΟΤΑ

Ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε σήμερα σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για την έγκριση πρόσληψης 4.413 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι συμβάσεις αφορούν θέσεις στην καθαριότητα, τον φωτισμό, την ύδρευση σε 176 ΟΤΑ της χώρας, βάσει των αιτημάτων που υποβλήθηκαν έως τις 29/3/2013, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων του έτους 2013.

SHARE