31 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ – ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Στη Βουλή κατατέθηκαν πριν από λίγη ώρα τροπολογίες που συνολικά επιφέρουν 31 αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στις 13 Δεκεμβρίου.

Με τις τροπολογίες, μεταξύ άλλων, αλλάζει το μέτρο συλλογής αποδείξεων (απαιτείται συλλογή μόνο από μισθωτούς/συνταξιούχους) και εμπλουτίζεται η γκάμα των αποδείξεων που μπορούν να συλλέξουν οι φορολογούμενοι (πχ. φροντιστήρια ξένων γλωσσών και ιδιαίτερων μαθημάτων)

Επίσης, επέρχεται διόρθωση της «γκάφας» που έκανε το ΥΠΟΙΚ με την απαλλαγή από την έκδοση αποδείξεων υδραυλικών, ηλεκτρολόγων και άλλων τεχνιτών της οικοδομής, ενώ θεσπίζεται το δικαίωμα των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικότερα, οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται είναι:

-Μισθωτοί και συνταξιούχοι υποχρεούνται, προκειμένου να καρπωθούν την έκπτωση φόρου, να συλλέξουν αποδείξεις λήψης υπηρεσιών και αγοράς αγαθών αξίας, τουλάχιστον ίσης με το 25% του εισοδήματός τους. Το ανώτατο ποσό των αποδείξεων ορίστηκε στις 10.500 ευρώ που σημαίνει ότι φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πρέπει να συλλέξει αποδείξεις αξίας 5.000 ευρώ, ενώ φορολογούμενος με εισόδημα 42.000 ή 80.000 ή 100.000 ευρώ θα πρέπει να συλλέξει αποδείξεις αξίας 10.500 ευρώ.

Με την κατάργηση των φοροαπαλλαγών διευρύνεται το πεδίο των δαπανών με αποδείξεις που αναγνωρίζονται από την εφορία. Στην αξία των αποδείξεων προσμετρώνται πλέον και τα δίδακτρα φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, ενώ παραμένουν εκτός αποδείξεων οι δαπάνες για ασφάλιστρα. Στην τροπολογία ορίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται στις αποδείξεις ιατρικές δαπάνες, καταβαλλόμενη διατροφή από διαζευγμένους συζύγους, οι δωρεές και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Για την αξία των αποδείξεων που λείπουν από κάθε μισθωτό/συνταξιούχο θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ίσος με το 22% της αξίας αυτής. Σημαντική καινοτομία που εισάγεται είναι ότι αναγνωρίζονται πλέον και οι δαπάνες για λήψη υπηρεσιών και αγορά αγαθών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Διορθώνεται η «γκάφα» του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την υποχρέωση των επαγγελματιών της οικοδομής (πχ ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί) να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και να τηρούν βιβλία. Ενώ με την αρχική διατύπωση του κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών οι παραπάνω φορολογούμενοι με ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ απαλλάσσονταν από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων, η τροπολογία που κατατέθηκε προβλέπει τη μείωση του σχετικού ορίου στις 5.000 ευρώ και την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων από όλους όσους ασχολούνται με την επισκευή-συντήρηση οικοδομών κλπ.

-Αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν στα ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης από 1/1/ 2013 και μετά.

-Αλλάζουν επί το επαχθέστερο για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για τις αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, ενώ με την αρχική μορφή του νομοσχεδίου, η απόσβεση των μέσων μεταφοράς ατόμων (πχ. αυτοκίνητα) γινόταν σε 5 έτη, με τη νέα διάταξη θα γίνεται σε 10 έτη. Ανάλογες αυξήσεις χρόνου απόσβεσης γίνονται και στις αποσβέσεις άλλων πάγιων στοιχείων. Παράλληλα, η αξία παγίου που μπορούσε να αποσβεστεί στο σύνολό της μέσα στο ίδιο έτος που αποκτήθηκε το πάγιο, από τα 5.000 ευρώ που προέβλεπε η αρχική διάταξη, μειώνεται στα 1.500 ευρώ.

Με βάση έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ενσωματώθηκε στις τροπολογίες, το νομοσχέδιο θα αποφέρει στο δημόσιο πρόσθετα έσοδα 2,307 δισ. ευρώ από τα οποία το 1,144 δισ. ευρώ προέρχεται από τις νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, τα 230 εκατ. ευρώ από την αύξηση του φόρου στις καταθέσεις, τα 582 εκατ. ευρώ από την αύξηση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων και τα 199 εκατ. ευρώ από την αύξηση του τέλους επιτηδεύματος.

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR

SHARE