ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝ – Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ EUROBANK – ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

 

Εντυπωσιακή η επιτυχία της Eurobank στις αγορές για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Το σύνολο των προσφορών φτάνει τα 5 δισ. ευρώ! Πλήρης και η επιβεβαίωση όλων εκείνων που στήριξαν σε δύσκολες ώρες το σχέδιο που έθεσε από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στη Eurobank o CEO της Τράπεζας Χ.Μεγάλου.

Η συνδυασμένη προσφορά τίτλων σε εξωτερικό και Ελλάδα άνοιξε την Παρασκευή στις 9 το πρωί ώρα Ελλάδος και σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συγκεντρωθεί προσφορές που πλησιάζουν τα 3,65 δισ. ευρώ. Αν συνυπολογισθούν και τα 1,33 δισ. που δεσμεύεται να βάλει η Fairfax, το σύνολο των προσφορών για το διεθνές βιβλίο πλησιάζει τα 5 δισ. ευρώ. H ιδιωτική τοποθέτηση  υπερκαλύπτεται ήδη κατά 2 φορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 20% των προσφορών είναι στο ανώτατο του εύρους τιμής δηλαδή στα 0,32-0,33 ευρώ. Λόγω του ισχυρού ενδιαφέροντος, είναι πιθανόν η τιμή διάθεσης να διαμορφωθεί προς το υψηλό του εύρους τιμών και να κληθεί η ομάδα Fairfax να αναπροσαρμόσει την τιμή προσφοράς της.

Ισχυρό ενδιαφέρον υπάρχει και από Έλληνες θεσμικούς κυρίως επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται με καταβολή μετρητών στο υψηλό του εύρους τιμής (0,33 ευρώ) και θα περιμένουν την εκκαθάριση του βιβλίου και τον καθορισμό της τιμής διάθεσης. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αποσκοπούν στο να αποκτήσουν ως 3.000 νέες μετοχές από τη δημόσια προσφορά.

Ο αριθμός των προσφερόμενων μετοχών έχει κατ’ αρχάς επιμεριστεί μεταξύ της δημόσιας προσφοράς και της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό μέσω διεθνούς προσφοράς ως ακολούθως: α) μέχρι και 954.666.667 μετοχές θα διατεθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς και β) τουλάχιστον 8.592.000.000 μετοχές θα διατεθούν μέσω της διεθνούς προσφοράς με ανώτατο όριο το σύνολο της έκδοσης.

Υπό την παραδοχή άντλησης 2.864 δισ. ευρώ από την αύξηση, ο δείκτης των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του ομίλου (Core Tier I) κατά την 31η.12.2013, σε pro forma βάση, θα διαμορφωνόταν στο 19%.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παραδοχές pro forma, o δείκτης Common Equity Tier I και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, υπολογιζόμενοι βάσει των απαιτήσεων πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ (η οποία τίθεται σε εφαρμογή από 1.1.2014), θα διαμορφώνονταν, με στοιχεία 31ης.12.2013, στο 10,6%.

Tα επόμενα βήματα

-Λήξη Δημόσιας Προσφοράς: 29 Απριλίου 2014
-Ανακοίνωση τιμής διάθεσης και κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών: 30 Απριλίου 2014
-Αποδέσμευση των κεφαλαίων των ιδιωτών επενδυτών: 30 Απριλίου 2014
-Καταβολή των κεφαλαίων από τους Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές: 5 Μαΐου 2014
-Έγκριση εισαγωγής των Προσφερόμενων Μετοχών από την Ε.Χ.Α.Ε.: 7 Μαΐου 2014
-Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Προσφερόμενων Μετοχών: 7 Μαΐου 2014
-Έναρξη διαπραγμάτευσης των Προσφερόμενων Μετοχών: 9 Μαΐου 2014.

 

SHARE