ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Πέντε νέοι γενικοί Διευθυντές

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας ανανέωσε τις συμβάσεις των Γενικών Διευθυντών της Τράπεζας.

Επίσης αναβάθμισε σε Γενικούς Διευθυντές τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές: Γουτάκη Παναγιώτη, Παλαιολόγο Τηλέμαχο, Παναγιωτόπουλο Θεοφάνη, Φουρτούνη Πέτρο και Χριστοδούλου Νικόλαο.

Παράλληλα ονόμασε, ως Βοηθό Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης τον κ. Δασμάνογλου Παναγιώτη και ως Βοηθό Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου τον κ. Μπένο Αλέξανδρο.

Shortlink:

X Αν θέλετε κάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook