ΑΓΩΓΟΣ TAP: Kατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση στην Κοινοπραξία του κοιτάσματος Shah Deniz

Στις 28 Μαρτίου 2013 η εταιρεία του αγωγού φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP) κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση μεταφοράς (γνωστή και ως Πακέτο Υποστήριξης Απόφασης) στην κοινοπραξία του Shah Deniz (στο εξής «η Κοινοπραξία»). Με βάση τις πληροφορίες που παρείχε ο TAP τον Οκτώβριο 2011, το Πακέτο Υποστήριξης Απόφασης θα αξιολογηθεί από την κοινοπραξία του Shah Deniz ως μέρος της διαδικασίας επιλογής του έργου. Η απόφαση της Κοινοπραξίας αναφορικά με το ποιος αγωγός θα επιλεγεί για να ανοίξει τον Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου αναμένεται να ληφθεί τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Η ολοκλήρωση της τεχνικής προμελέτης του ΤΑΡ τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες του Πακέτου Υποστήριξης Απόφασης. Η πρόταση του ΤΑΡ ανταποκρίνεται πλήρως στα οκτώ κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί από την κοινοπραξία: εμπορικότητα, δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου, επεκτασιμότητα, λειτουργικότητα, οικονομική αυτοτέλεια, μηχανικός σχεδιασμός, ευθυγράμμιση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και διαφάνεια, καθώς και παράμετροι δημόσιας πολιτικής.
Ως εκ τούτου, η πρόταση του TAP περιλαμβάνει εκατοντάδες υποφακέλους με στοιχεία σχετικά με τεχνικά, εμπορικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και θέματα που αφορούν στα διάφορα εμπλεκόμενη μέρη.

Ο Kjetil Tungland, Διευθύνων Σύμβουλος του TAP, δήλωσε: “Είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουμε υποβάλει την πλέον ανταγωνιστική προσφορά και με τέτοιο τρόπο ώστε να πληροί απόλυτα τα οκτώ κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί από την Κοινοπραξία. Από τότε που επιλέχθηκε από το Shah Deniz ως η προτιμώμενη επιλογή για τη διαδρομή τον Φεβρουάριο του 2012, ο TAP έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο, επιτυγχάνοντας στην πορεία του πολλά και σημαντικά ορόσημα με πιο αξιοσημείωτο επίτευγμα την πρόσφατη υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας και Αλβανίας στις 13 Φεβρουαρίου 2013. Ο TAP βασίζεται πλέον σε ένα ισχυρό και στέρεο νομικό πλαίσιο που ικανοποιεί τους επενδυτές του έργου και της Kοινοπραξίας”.

Και πρόσθεσε: “Τα χαρακτηριστικά του TAP παραμένουν ασυναγώνιστα: οι μέτοχοί μας αποτελούν τις κορυφαίες εταιρείες ενέργειας παγκοσμίως· ο TAP αποτελεί τη συντομότερη και αμεσότερη λύση, και κατ’ επέκταση την πιο βιώσιμη επιλογή ως προς τεχνικής και εμπορικής άποψης· έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα επέκτασης από τα 10 στα 20 δισ. κυβικά μέτρα· και το πλέον σημαντικό είναι ότι δεν απαιτεί οποιαδήποτε δημόσια επιδότηση ή επιχορήγηση προκειμένου να κατασκευαστεί. Η διαδρομή του TAP και η δυνατότητα εύκολης επεκτασιμότητας επιτρέπει στον TAP να προμηθεύσει περισσότερο φυσικό αέριο σε αρκετές αγορές της Νοτιοανατολικής και Βόρειας Ευρώπης, όταν μεγαλύτερες ποσότητες θα είναι διαθέσιμες. Ο αγωγός μας έχει πραγματικά σχεδιαστεί με γνώμονα τις μελλοντικές εξελίξεις”.

Η συνεργασία του TAP με την κοινοπραξία του Shah Deniz υπήρξε αγαστή. Τον Φεβρουάριο του 2012, ο TAP ήταν ο πρώτος αγωγός που προ-επιλέχθηκε και έλαβε μέρος σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις. Τον Ιούνιο του 2012, οι εταίροι του Shah Deniz BP, SOCAR και Total υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με τον TAP, ενώ τον Αύγουστο του 2012 ακολούθησε Συμφωνία Χρηματοδότησης Ιδίων Κεφαλαίων με δυνατότητα λήψης του 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου του έργου. Τέλος, τον Νοέμβριο του 2012 οι μέτοχοι του TAP και οι εταιρείες SOCAR, BP και Total συνήψαν Συμφωνία Μετόχων που καθορίζει τον τρόπο που θα διοικείται το Κοινό Επενδυτικό Σχήμα του TAP από μέλη της κοινοπραξίας Shah Deniz σε περίπτωση που ο TAP επιλεγεί τον Ιούνιο.

Shortlink: