>10 εκατ. ευρώ "ρίχνει" στη Σερβία η Raiffeisen Leasing

>

Την χορήγηση δανείου 10 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης προς την Raiffeisen Leasing της Σερβίας η οποία έχει ως στόχο την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.
Το πρόγραμμα της Raiffeisen Leasing έχει ειδικότερα ως στόχο την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Σερβίας, προκειμένου να συνδράμει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και στην προώθηση της διατήρησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στη χώρα.

SHARE