Ψηφίζεται στη Βουλή ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών – Καταψηφίζει η ΝΔ

Στην Ολομέλεια της Βουλής από σήμερα το ν/σχ «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων». Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί το αργότερο έως αύριο αλλά  σε εφαρμογή θα τεθεί τρεις μήνες μετά την ψήφισή του, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα κατατίθενται οι αιτήσεις οφειλετών και πιστωτών για την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών χρεών.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι βιώσιμες, θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλές επιχειρήσεις να διαπραγματευτούν σε μια μόνο διαδικασία με το σύνολο των πιστωτών τους.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη συμμετοχή τόσο του Δημοσίου όσο και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ως πιστωτών με τους ίδιους όρους που συμμετέχουν και οι ιδιώτες πιστωτές, γεγονός που επιτρέπει μια ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, προσαρμοσμένη στη βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης.

Ο μηχανισμός θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και σε ατομικές επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τα χρέη τους συνολικά και ταυτόχρονα προς όλους τους πιστωτές τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θα έχει δηλαδή την ευκαιρία ο επιχειρηματίας να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με Τράπεζες, Εφορίες, ασφαλιστικά Ταμεία και να επιτύχει μια συμφωνία με όλους που θα βασίζεται στις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής της επιχείρησης.

Εισάγονται επίσης προϋποθέσεις οι οποίες προσφέρουν ουσιαστικές ευκαιρίες συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Για παράδειγμα, λαμβάνεται πρόνοια ώστε, εφόσον υπάρχει συμφωνία οφειλέτη με τους πιστωτές που έχουν το 60% των χρεών του, τότε υπογράφεται σύμβαση αναδιάρθρωσης η οποία ισχύει άμεσα από το χρόνο της υπογραφής της. Η σύμβαση αυτή δεσμεύει και τους μειοψηφήσαντες καθώς και τους μη συμμετέχοντες πιστωτές, με την προϋπόθεση ότι θα επικυρωθεί με δικαστική απόφαση αν χρειαστεί. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να επιτύχει μειώσεις επιτοκίου, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής έως και διαγραφές οφειλών.

Το δημόσιο ως πιστωτής συμμετέχει στη διαπραγμάτευση προσφέροντας κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης έως 120 δόσεις. Στόχος είναι να διασωθούν επιχειρήσεις με υγιή χαρακτηριστικά προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους σε καλύτερες βάσεις και να διασφαλιστούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, εξυγιαίνοντας ταυτόχρονα τόσο το τραπεζικά χαρτοφυλάκια, όσο και τα έσοδα του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

Στον μηχανισμό θα μπορεί να ενταχθεί μια επιχείρηση μόνο εφόσον κάλυπτε τα τρέχοντα έξοδά της, σε τουλάχιστον μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις, παρουσιάζοντας θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων. Προβλέπεται επίσης ότι στο μηχανισμό μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν συνολικές οφειλές σε καθυστέρηση που υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ μέχρι 31/12/2016.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο, οι τράπεζες ζήτησαν το όριο για την υπαγωγή στον μηχανισμό να προσδιοριστεί στις 50.000 ευρώ. Οι φορείς των μικρότερων επιχειρήσεων, όπως η ΓΣΕΒΕΕ, ζητούσαν ωστόσο το όριο αυτό να κινηθεί χαμηλότερα προκειμένου να αξιοποιηθεί το νέο πλαίσιο από όσο το δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εκτιμά ότι εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν χρήση του νόμου.

Παρ’ όλα αυτά σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ και τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα προσφέρουν ρυθμίσεις ανάλογες με αυτές που παρέχονται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Στο στάδιο της συζήτησης του σχεδίου νόμου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες τάχθηκαν υπέρ του σχεδίου νόμου. Η ΝΔ και το ΚΚΕ δήλωσαν ότι το καταψηφίζουν ενώ η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η Χρυσή Αυγή, η Ένωση Κεντρώων και το Ποτάμι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου έχει ήδη προαναγγείλει βελτιωτικές τροποποιήσεις στο σχέδιο νόμο κατά τη συζήτηση του στην Ολομέλεια. Ανάμεσα στις βελτιώσεις αυτές θα είναι και η πρόβλεψη πως επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, θα μπορούν να ενταχθούν στον μηχανισμό, εφόσον προηγουμένως έχουν υποβάλει δήλωση επανέναρξης εργασιών.

Ο νόμος Δένδια

Η προηγούμενη νομοθετική πρωτοβουλία για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών ήταν ο νόμος 4307/2014, γνωστός και ως «νόμος Δένδια», για τον οποίο όμως η σημερινή κυβέρνηση αναφέρει ότι απέτυχε στην εφαρμογή του. Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που δείχνουν ότι, ως το τέλος του 2015, μόνο 53 επιχειρήσεις είχαν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου και από αυτές τις 53 επιχειρήσεις, μόνο 3 είχαν συνάψει διμερή σύμβαση ρύθμισης οφειλών με τις πιστώτριες τράπεζες. Το υπουργείο Οικονομίας εκτιμά ότι ο κύριος λόγος που το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν πέτυχε τον στόχο του, ήταν το γεγονός ότι δεν θέσπιζε καμία υποχρέωση για τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δανειολήπτες προσέρχονταν στα υποκαταστήματα των Τραπεζών, κατέθεταν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ανέμεναν απάντηση η οποία πολλές φορές ελάμβανε τη μορφή «σιωπηρής απόρριψης». Πέραν τούτου όμως, το προηγούμενο νομικό πλαίσιο άφηνε εκτός του πεδίου ρύθμισης τις οφειλές των επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Η έκθεση του επιστημονικού συμβουλίου

Τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του μηχανισμού, οι ελεύθεροι επαγγελματίες διατυπώνει στην έκθεση του ο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο (άρθρο 2 παρ. 1) δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης «έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», επισημαίνει το Επιστημονικό Συμβούλιο και παρατηρεί: « καθώς το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην εξωδικαστική ρύθμιση χρηματικών οφειλών προς το σκοπό της εξασφάλισης της βιωσιμότητας του οφειλέτη και θεσπίζει προς τούτο, αυτοτελές, σε σχέση με το πτωχευτικό δίκαιο, ρυθμιστικό πλαίσιο, δημιουργείται προβληματισμός γιατί εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, χωρίς να έχουν πτωχευτική ικανότητα, όπως τα πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα».

Επιφυλάξεις διατυπώνονται στην έκθεση και για το ότι το νομοσχέδιο ορίζει ότι οφειλέτης ο οποίος δεν έχει καθαρό θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μια τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες χρήσεις, δεν δικαιούται να μπει στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Το επιστημονικό συμβούλιο επισημαίνει ότι οι τρεις τελευταίες χρήσεις αφορούν σε περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης και διατυπώνει τον προβληματισμό του σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός κατηγορίας οφειλετών από την πρόσβαση στη διαδικασία, μπορεί να είναι σύμφωνος με την αρχή της ισότητας μόνο αν στηρίζεται σε αντικειμενικά, πρόσφορα και αναγκαία κριτήρια.

Καταψηφίζει η ΝΔ

Η ΝΔ καταψηφίζει το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων και εκτιμά ότι η διαδικασία θα αποδειχθεί αδιέξοδη, δαιδαλώδης και προβληματική, που θα θέσει εκτός χιλιάδες επιχειρήσεις.

«Η διαδικασία, από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν σέβεται κανένα θεσμικό πλαίσιο. Ανακοινώθηκαν από την εισηγήτρια της πλειοψηφίας τροποποιήσεις που είναι σοβαρές» ανέφερε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ο γενικός εισηγητής της ΝΔ Γιώργος Γεωργαντάς, με συνέπεια ο προεδρεύων Νικήτας Κακλαμάνης να καλέσει τον υπουργό Οικονομίας να ανακοινώσει τις βελτιώσεις στο νομοσχέδιο.

«Κύριε υπουργέ, είναι έτσι; Γνωρίζουν βουλευτές σας αλλαγές που δεν γνωρίζει το Σώμα; Υπάρχουν αλλαγές επί της ουσίας του νομοσχεδίου; Αν υπάρχουν θα μας τις πείτε τώρα» ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης, απευθυνόμενος στον υπουργό Οικονομίας ο οποίος πάντως είχε προϊδεάσει για συγκεκριμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο σχέδιο νόμου, από τη συζήτηση ακόμη στην κοινοβουλευτική επιτροπή.

Ο εισηγητής της ΝΔ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με προχειρότητα αντιμετωπίζει τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Ο κ. Γεωργαντάς είπε πως «ούτε εξωδικαστικός είναι ούτε μηχανισμός υπάρχει με βάση το νομοσχέδιο», αφού η διαδικασία καταλήγει στα πρωτοδικεία της χώρας και γιατί δεν συνιστά απλοποίηση που θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας, μια διαδικασία η οποία έχει 19 στάδια και προβλέπει 25 δικαιολογητικά.

«Εδώ και δύο χρόνια, η κυβέρνηση προαναγγέλλει ένα σημαντικό νομοσχέδιο και έρχεται προς ψήφιση ενώ δεν υπάρχει σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα που είναι αναγκαία και απαραίτητη, ώστε να λειτουργήσει το σύστημα και να μην μπλοκάρει» είπε ο Γιώργος Γεωργαντάς και αμφισβήτησε τη βασιμότητα της δέσμευσης που αναλαμβάνει η κυβέρνηση ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι έτοιμη εντός τριμήνου. Μάλιστα, ο βουλευτής της ΝΔ επισήμανε ότι η ίδια η Ελληνική Ένωση Τραπεζών που χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο εργαλείο, έχει χαρακτηρίσει το φθινόπωρο ως το πιο φιλόδοξο σενάριο και έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι ολοκληρωμένη η ηλεκτρονική πλατφόρμα σε ένα έτος από σήμερα.

Ο κ. Γεωργαντάς εξέφρασε τις σοβαρές αντιρρήσεις της ΝΔ στο γεγονός ότι αποκλείονται του μηχανισμού χιλιάδες επιχειρήσεις που με κόπους ρύθμισαν τις οφειλές τους πριν την 1.7.2016. Ταυτόχρονα, αμφισβήτησε ότι υποχρεώνονται, από το σχέδιο νόμου, οι πιστωτές να κάνουν κούρεμα τόκων και επιβαρύνσεων και προέβλεψε ότι στην προστασία του νόμου θα είναι δυνατό να μπουν τελικά και στρατηγικοί κακοπληρωτές.

«Εμείς θεωρούμε ότι και τα δάνεια των κτηνοτρόφων και των αγροτών και των ελευθέρων επαγγελματιών, θα μπορούσαν να ενταχθούν στο μηχανισμό» είπε ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, αναφερόμενος σε εκείνους που θα είναι δυνατό να μπαίνουν στον μηχανισμό, και πρόσθεσε ότι είναι βασικό να ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ως βασική προϋπόθεση για να μην μπλοκάρει το σύστημα και να προχωρά γρήγορα η διαδικασία.

Αλλά και για τις περιπτώσεις από 20.000 έως 50.000 οφειλές, ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μια υπεραπλουστευμένη διαδικασία, ώστε να μην χρειάζεται καθόλου ένα δικαστήριο να επικυρώνει τη συμφωνία.

«Στόχος του νομοσχεδίου θα έπρεπε να είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας αλλά με το νομοσχέδιο, εκείνο που τελικά υπάρχει είναι μια δαιδαλώδης και αδιέξοδη διαδικασία που θα οδηγήσει και σε εκμετάλλευση κάποιων ευεργετικών διατάξεων από στρατηγικούς κακοπληρωτές που θα επωφεληθούν τους πρώτες μήνες που προβλέπονται και αναστολές διώξεων» είπε ο βουλευτής της ΝΔ και προέβλεψε ότι δεν θα λειτουργήσει ο μηχανισμός.

ΚΚΕ: Στόχος του εξωδικαστικού η ενίσχυση των τραπεζών και το ξεσκαρτάρισμα των επιχειρήσεων

«Στόχος του σχεδίου νόμου είναι η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών και το ξεσκαρτάρισμα των επιχειρήσεων» κατήγγειλε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Θανάσης Βαρδαλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

«Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο -γιατί και αυτό το νομοσχέδιο είναι προαπαιτούμενο- πλάι στην αντιμετώπιση των “κόκκινων” δανείων, που είναι μια αναγκαιότητα για το κεφάλαιο, την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, θέλουν να δουν επί της ουσίας ποιες επιχειρήσεις είναι βιώσιμες, ποιες έχουν μέλλον, με ποιες αξίζει να ασχοληθούν, διασφαλίζοντας την κερδοφορία των επιχειρήσεων που ακόμη έχουν “ψωμί”», ανέφερε ο βουλευτής του ΚΚΕ και κατήγγειλε:

«Για τις υπόλοιπες, που κυρίως βεβαίως θα είναι οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι, “τσιμέντο να γίνουν”! Ας τα βγάλουν πέρα μέσα σε αυτή τη ζούγκλα και τον αδυσώπητο καπιταλιστικό ανταγωνισμό».

«Μόνο αυτές τις επιχειρήσεις, που σήμερα είναι ανταγωνιστικές, που μπορούν να είναι κερδοφόρες και έχουν μέλλον, έρχεται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός -με μικρότερο φυσικά κόστος- να τις βοηθήσει να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τους ιδιώτες -κυρίως τις τράπεζες- το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία», ανέφερε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

Ο κ. Βαρδαλής έκανε ειδική αναφορά στους αυτοαπασχολούμενους και τους μικροεπιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι «για να περάσει το κεφάλαιο σε φάση ανάπτυξης της κερδοφορίας του, δεν φθάνει μόνο να τσακίσει τη ζωή των εργαζόμενων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Δεν φθάνουν οι περικοπές στις συντάξεις, στους μισθούς, στην υγεία, στην πρόνοια, στην παιδεία, αλλά είναι αναγκαίο να απαξιωθεί, να καταστραφεί και ένα μέρος του κεφαλαίου, για να πάρει η μηχανή της καπιταλιστικής οικονομίας μπροστά» και «αυτό θέλουν να κάνουν και με αυτό το νομοσχέδιο, να ρυθμίσουν, δηλαδή, τον τρόπο που αυτή η απαξίωση, η καταστροφή του κεφαλαίου, θα συντελεστεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

SHARE