>Χωρίς μετρητά η συμμετοχή του Δημοσίου στην ΑΜΚ της ΑΤΕ

>

Με μετατροπή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου σε κοινές θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ATEBank το ελληνικό δημόσιο,
όπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου. 

«Είναι σε εξέλιξη η οριστικοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης που θα την βοηθήσει να μειώσει τα κόστη λειτουργίας της και να καταστεί ανταγωνιστική στην τραπεζική αγορά» είπε για την ΑΤΕ ο ΥΠΟΙΚ, συμπληρώνοντας ότι «στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ανακοινωθεί μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία φυσικά θα προχωρήσει, αφότου λάβει τελική έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

«Στην αύξηση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο σκοπεύει να συμμετάσχει χωρίς επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω της μετατροπής των προνομιούχων μετοχών που κατέχει στην ΑΤΕ σε κοινές, αλλά και της συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

SHARE