Χρ. Λαζαρίδης (ΕΧΑΕ): Θέτουμε τις βάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας με το Χρηματιστήριο Κύπρου

exaeΠραγματοποιήθηκε σήμερα, 20 Νοέμβριου 2015 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πανηγυρική τελετή έναρξης διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της οποίας, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κ. Μάριος Πηλαβάκης χτύπησε το παραδοσιακό καμπανάκι.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η τελετή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια του MoU μεταξύ των δύο Χρηματιστηρίων, με το οποίο έχουν δεσμευτεί να συζητήσουν για ενδεχόμενη συνεργασία σχετικά με την αναβάθμιση της εκκαθάρισης των Αγορών του ΧΑΚ στο πλαίσιο του “EMIR” και ειδικότερα για την ανάληψη του έργου της εκκαθάρισης των Αγορών του ΧΑΚ από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXClear) ως πιστοποιημένου από τον EMIR Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου. Στη συνέχεια της τελετής πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση σχετικά με τον στόχο και τα αναμενόμενα οφέλη για τις δύο κεφαλαιαγορές και τα μέλη που προκύπτουν από την επέκταση της Κοινής Πλατφόρμας με την νέα αυτή συμφωνία.

Το MOU που αποτελεί τη συνέχεια της ήδη δεκαετούς επιτυχούς συνεργασίας των δύο Χρηματιστηρίων, θα προσφέρει στο ΧΑΚ τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων επενδυτών και διαμεσολαβητών, αφού οι αγορές και τα προϊόντα του θα καταστούν διεθνώς αναγνωρίσιμα και περισσότερο ανταγωνιστικά ως προς το καθεστώς εκκαθάρισης και διαχείρισης κίνδυνου τους, αλλά και το πλεονέκτημα αναβάθμισης της εκκαθάρισης των αγορών και των προϊόντων του. Σε ό,τι αφορά στην ATHEXClear που αποτελεί αδειοδοτημένο κατά τον “EMIR” Κεντρικό Αντισυμβαλλόμενο η συμφωνία θα ενδυναμώσει την αναγνωρισιμότητά της ως διεθνούς Εκκαθαριστικού Οίκου και θα διευκολύνει πιθανές νέες συνεργασίες με άλλα χρηματιστήρια της Ν.Α Ευρώπης.

Ο κ. Μάριος Πηλαβάκης σημείωσε κατά τη διάρκεια της τελετής: ” Με τη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας έχει γίνει κατορθωτό διαχρονικά, να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και συνέργιες, και τα δύο Χρηματιστήρια σε πλήρη συγχρονισμό να προσαρμόζονται και να εκσυγχρονίζονται στις νέες ριζικές και ουσιαστικές απαιτήσεις του Χρηματιστηριακού περιβάλλοντος στην ΕΕ. Τα δύο Χρηματιστήρια μελετούν τώρα την εισαγωγή του πρώτου διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου (ETF – Exchange Traded Fund) στο ΧΑΚ ώστε να αξιοποιηθούν ευκαιρίες που παρέχονται από το θεσμικό πλαίσιο της Κύπρου”

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια της σύντομης αναφοράς του επεσήμανε: “Με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχουμε ήδη μια δεκαετή σοβαρή και επιτυχημένη συνεργασία για την επέκταση της οποίας βάζουμε σήμερα τις βάσεις. Πιστεύουμε ότι με τη συνεργασία αυτή κάνουμε άλλο ένα βήμα για την ισχυροποίηση του θεσμικού περιβάλλοντος των αγορών μας, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στις εταιρίες να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη ευκαιρία που υπάρχει στην Ευρώπη για την χρηματοδότηση τους μέσω των κεφαλαιαγορών την επόμενη δεκαετία, παρά τις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια”.

SHARE