ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Διαγράφονται οι μετοχές Λανακάμ, Λεβεντέρης, Βιοτέρ – Στην Επιτήρηση Μπήτρος και Ναυτεμπορική

Αποτέλεσμα εικόνας για χρηματιστηριο

Στην Κατηγορία Προς Διαγραφή μεταφέρονται οι μετοχές των ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (GRS047063003) και Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. (GRS090101007 (KA), GRS090106006 (ΠΑ)) από την Κύρια Αγορά, καθώς, και οι μετοχές της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (GRS135003002) από την Κατηγορία Επιτήρησης, λόγω χαμηλών ετήσιων συνολικών εσόδων (<€2 εκ.).

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών αποφάσισε, κατά την σημερινή της συνεδρίαση, τη μεταφορά των εταιρειών Ναυτεμπορική και Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. (GRS092103001) από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι προαναφερθείσες αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τετάρτης 10 Μαΐου 2017.
Μετά τις προαναφερθείσες αλλαγές, ο συνολικός αριθμός των εταιριών ανά Κατηγορία Διαπραγμάτευσης διαμορφώνεται ως εξής:

Επιπρόσθετα, το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποιεί ότι από την Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017 αλλάζει η επωνυμία του αμοιβαίου κεφαλαίου Alpha ETF FTSE Athex Large Cap  σε Alpha ETF FTSE Athex Large Cap (GRF000153004).
Τέλος ενέκρινε, την παραίτηση της εταιρίας – μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας Attica Bank.
Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ορίζεται η Παρασκευή 19 Μαΐου.

SHARE