ΧΑ: Στον FT25 η Φουρλής – Εκτός η Τέρνα Ενεργειακή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών FTSE/Χ.Α. κατά τη συνεδρίασή της ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσής τους για το διάστημα Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017.

Συνοπτικά οι αλλαγές:

* Δείκτης FTSE/X.A. Large Cap

Μία προσθήκη της Φουρλής, μία διαγραφή της Τέρνα Ενεργειακής και τρείς  μεταβολές ποσοστών στάθμισης των Viohalco, ΓΕΚ Τερνα, Τιτάν ΤΙΤΚ +3,36%.

· Δείκτης FTSE/X.A. Large Cap Net Total Return

Μία προσθήκη της Φουρλής, μία διαγραφή Τέρνα Ενεργειακή και τρείς μεταβολές ποσοστών στάθμισης τωνViohalco, ΓΕΚ Τερνα, Τιτάν ΤΙΤΚ +3,36%.

· Δείκτης FTSE/X.A. Mid Cap

Δέκα προσθήκες, τέσσερις διαγραφές και μία μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

· Δείκτης FTSE/X.A. – X.A.K. Τραπεζών

Καμία (0) προσθήκη, καμία (0) διαγραφή και καμία (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

· Δείκτης FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς

Έντεκα (11) προσθήκες, τέσσερις (4) διαγραφές και τέσσερις (4) μεταβολές ποσοστών στάθμισης.

· Κλαδικοί Δείκτες FTSE/X.A.

Όλες οι αλλαγές στο Δείκτη FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς θα πραγματοποιηθούν και στη σύνθεση των αντίστοιχων κλαδικών δεικτών FTSE/Χ.Α. στους οποίους κατατάσσονται οι μετοχές της σύνθεσης του Δείκτη.

· Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Τρείς (3) προσθήκες, δύο (2) διαγραφές και τέσσερις (4) μεταβολές ποσοστών στάθμισης.

· Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

Μία (1) προσθήκη, μία (1) διαγραφή και δύο (2) μεταβολές ποσοστών στάθμισης.

· Δείκτης FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

Εννέα (9) προσθήκες, εννέα (9) διαγραφές και καμία (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των Δεικτών
· FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

· FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

· FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 9 Ιουνίου 2017.

Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 19 Ιουνίου 2017.

SHARE