>ΧΑ: Μεγάλες αλλαγές στο ταμπλό και στους δείκτες

>
Ριζικές αλλαγές στην κατηγοριοποίηση των εισηγμένων εταιρειών, τη σύνθεση των δεικτών και το χρόνο διαπραγμάτευσης των μετοχών προωθεί η διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στόχος των δραστικών αλλαγών που προωθούνται είναι να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του Χ. Α έναντι των Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης και να ενισχυθεί η εμπορευσιμότητα των μετοχών.
Πρόθεση των αρχών είναι η κατάργηση των αγορών Μεγάλης, Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης και η δημιουργία μιας νέας ενιαίας, γενικής κατηγορίας εισαγωγής μετοχών, για την οποία θα ισχύουν κοινές προϋποθέσεις εισαγωγής. Όπως ανακοίνωσε το Χ. Α, στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους φορείς της αγοράς που θα ξεκινήσει άμεσα για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο μετατροπής των δεικτών FTSE/ATHEX με στόχο να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης FTSE/ATHEX 20 θα μετονομαστεί σε FTSE/ATHEX Big Cap με παράλληλη αύξηση του αριθμού των εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτόν. Αντίθετα, ο αριθμός των εταιρειών που συμμετέχουν στους δείκτες FTSE/ATHEX Mid Cap και FTSE/ATHEX Small Cap θα μειωθεί. Με βάση την πρόταση του Χ.Α., ο δείκτης FTSE Big Cap εξετάζεται να περιλαμβάνει 25 εταιρείες, ο Mid Cap 20 και ο Small Cap 15 εταιρείες.
Παράλληλα εξετάζονται και αλλαγές στα κριτήρια ένταξης μιας εταιρείας στη νέα ενιαία κατηγορία που θα δημιουργηθεί, η οποία ουσιαστικά θα περιλαμβάνει όλες τις μετοχές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις «Ειδικές Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης», αφού οι τελευταίες αναθεωρήσεις κατηγοριών καταδεικνύουν τάση μείωσης των εταιριών που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση. Βασικό κριτήριο, μεταξύ άλλων, θα αποτελέσει το ποσοστό της ελεύθερης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας.
Μεταξύ των προτεινόμενων ρυθμίσεων συμπεριλαμβάνεται και η εισαγωγή συγκεκριμένων διατάξεων για τη διαγραφή εταιριών από το Χ.Α. και τον επαναπροσδιορισμό ορισμένων προϋποθέσεων ένταξης στις Ειδικές Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης.

SHARE