ΧΑ: Επιστρέφει στο ταμπλό η ΑΕΓΕΚ

Από 21/02/2017, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΑΕΓΕΚ Α.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

SHARE