Φορολογία – Παραγραφή : Η απόφαση του ΣτΕ στους αμέσως επόμενους μήνες

Τους επόμενους μήνες, πιθανότατα μέσα στο καλοκαίρι, αναμένεται η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα της συνταγματικότητος ή μη των συνεχών παρατάσεων παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων.

Επι του μείζονος αυτού ζητήματος έχει ήδη τοποθετηθεί το Β΄τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου το οποίο έχει κρίνει αντισυνταγματικές τις συνεχείς παρατάσεις παραγραφής.

Εφόσον η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου συμμεριστεί την άποψη του τμήματος τότε αυτό συνεπάγεται “οικονομική ανάσα” για εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου και ταυτόχρονα μεγάλη απώλεια δυνητικών εσόδων από τα κρατικά ταμεία.

Η υπόθεση συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ανωτάτου ακυρωτικού Δικαστηρίου με τους δικηγόρους του Δημοσίου να υποστηρίζουν ότι αφενός διακυβεύεται η απώλεια δισεκατομμυρίων ευρώ από τα κρατικά ταμεία, αφετέρου ότι οι συνεχείς παρατάσεις δίνονται γιατί υπάρχει συσσώρευση μεγάλου αριθμού φορολογικών υποθέσεων.

Το Β΄ Τμήμα στην απόφασή του επισημαίνει πάντως ότι η παραγραφή πρέπει να έχει συνολικά εύλογη χρονική διάρκεια, δηλαδή να συνάδει προς την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και οι συνεχείς παρατάσεις αντίκεινται στην απορρέουσα από το Σύνταγμα αρχή του κράτους δικαίου και της αρχής της ασφάλειας δικαίου.

Ακόμη, στην απόφαση του Β΄ Τμήματος αναφέρεται ότι με νομοθετικές ρυθμίσεις παρατείνεται διαδοχικώς ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, λίγο πριν από την λήξη είτε προ της αρχικής παραγραφής είτε της προηγούμενης παρατάσεως αυτής.

Έτσι, ο θεσπιζόμενος με το άρθρο 84 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κανόνας της 5ετούς παραγραφής δεν έχει πλέον καμία περίπτωση εφαρμογής, ενώ διαφαίνεται αδυναμία οποιασδήποτε πρόβλεψης για τον χρόνο λήξεως της παραγραφής.

SHARE