Υποχώρησε 8,8% η παραγωγή στη μεταποίηση

ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ η συρρίκνωση της παραγωγής της μεταποίησης και τον Μάρτιο, εξέλιξη που είναι συμβατή με τη βαθιά ύφεση, στην οποία κινείται η ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η μεταποιητική παραγωγή σημείωσε πτώση 8,8% τον Μάρτιο εφέτος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Σε μέσα επίπεδα στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου εφέτος η παραγωγή της μεταποίησης σημείωσε υποχώρηση 9,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:

Πτώση 8,5% κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή το Μάρτιο εφέτος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, έναντι μείωσης 8,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των ετών 2011 προς 2010.

Ο μέσος δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 7,6%, έναντι μείωσης 5,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Η μείωση του Γενικού δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 8,5% το μήνα Μάρτιο 2012 οφείλεται:
α. Στη μείωση του δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 7,9%.
β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 8,8%.
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 8,9%.
δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,5%.
Η μείωση κατά 7,6% του μέσου δείκτη στην περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου οφείλεται στις εξής μεταβολές:
1. Στη μείωση του δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 4,6%.
2. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 9,2%.
3. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 5,3%.
δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,3%.

SHARE