Υποτροφίες για νέους ερευνητές από τη γαλλική πρεσβεία

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα – με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air France – χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς.

Η υποτροφία διάρκειας 1-4 μηνών, χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας. Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου για την καινοτομία  MAZINNOV.

Τομείς προτεραιότητας:
Ψηφιακές Τεχνολογίες
Ενέργεια – Περιβάλλον
Γεωπονία – Αγροδιατροφή
Βιοτεχνολογίες
Υλικά
Διάστημα – Αεροναυπηγική

Κατάθεση υποψηφιότητας/Κατάρτιση φακέλου
H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:

http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el

 

SHARE