Υποβάθμιση 15 ιταλικών τραπεζών από την S&P

Στην υποβάθμιση 15 ιταλικών τραπεζών προέβη η Standard & Poor΄s επικαλούμενη τους αυξημένους πιστωτικούς κινδύνους για την ιταλική οικονομία.

Όπως επισημαίνει ο οίκος η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία βαθύτερη και μεγαλύτερη σε διάρκεια ύφεση σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις του και ως αποτέλεσμα οι τράπεζες έχουν γίνει περισσότερο ευάλωτες.

Κατά της άποψη της S&P η μεγαλύτερη ύφεση θα αυξήσει τα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών το 2012 και το 2013 σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Ακολουθεί η λίστα των τραπεζών που υποβαθμίστηκαν.

Banca Carige SpA: BB+/Negative/B από BBB-/Negative/A-3

Banca di Credito Cooperativo di Conversano S.c.r.l: BB+/Negative/B από BBB-/Negative/A-3

Banca Popolare dell΄Alto Adige: BBB-/Negative/A-3 από BBB/Negative/A-2

Banca Popolare dell΄Emilia Romagna S.C.: BB+/Negative/B από BBB/Negative/A-2

Banca Popolare di Vicenza ScpA: BB+/Negative/B από BBB-/Negative/A-3

Dexia Crediop SpA: B+/Negative/B από BB-/Negative/B

Eurofidi Scpa: BB+/Negative/B από BBB-/Negative/A-3

Iccrea Holding SpA,Iccrea Banca SpA, Iccrea BancaImpresa SpA: BBB-/Negative/A-3 από BBB/Negative/A-2

Unione di Banche Italiane Scpa: BBB/Negative/A-2 από BBB+/Negative/A-2

Agos-Ducato SpA: BBB-/Negative/A-3 από BBB/Watch Neg/A-2

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA: BBB-/Negative/A-3 από BBB/Watch Neg/A-2

Banca Popolare di Milano SCRL, Banca Akros SpA: BB+/Negative/B από BBB-/Watch Neg/A-3

SHARE