Υποβάθμιση 13 ελληνικών κρατικών ομολόγων σε D από Fitch

Στην υποβάθμιση 13 ελληνικών κρατικών ομολόγων από «C» σε «D» προχώρησε σήμερα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch, μετά την επιβεβαίωση από την ελληνική κυβέρνηση ότι η…ανταλλαγή των συγκεκριμένων τίτλων ολοκληρώθηκε στις 11 Απριλίου ως μέρος του PSI.

Οι βαθμολογήσεις των ομολόγων που επηρεάζονται από την παραπάνω απόφαση θα αποσυρθούν από τις 20 Απριλίου και ο οίκος θα αποσύρει και τις βαθμολογήσεις «C» σε σειρές ομολόγων που βαθμολογεί και δεν έχουν πλήρως καταργηθεί από τη διαδικασία ανταλλαγής.

Ο οίκος επιβεβαιώνει την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε τοπικό και ξένο νόμισμα (IDRs) στην κατηγορία «Β-» με σταθερές προοπτικές, καθώς δεν επηρεάζεται από την παραπάνω απόφαση.

Η Fitch σήμερα βαθμολογεί 27 σειρές ελληνικών ομολόγων σε ξένο νόμισμα και απ’ αυτές οι 13 έχουν καταργηθεί μετά την ανταλλαγή ομολόγων στο πλαίσιο του PSI.

Για τις συγκεκριμένες σειρές το 100% των ομολόγων έχουν ενσωματωθεί στην ανταλλαγή. Έτσι, με βάση τους κανόνες της Fitch, οι βαθμολογήσεις υποβαθμίστηκαν σε «D».

Ο οίκος επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει επιμηκύνει την προθεσμία για να αποδεχθούν οι ομολογιούχοι την πρόταση έως τις 20 Απριλίου.

Οι 14 σειρές που βαθμολογεί η Fitch στην κατηγορία «C» και δεν έχουν εμπλακεί ακόμα στην ανταλλαγή παραμένουν.

Όμως, ο οίκος περιμένει ότι θα υποβαθμιστούν στην κατηγορία «Default» είτε αν μετάσχουν τελικά στην ανταλλαγή ή στην περίπτωση που δεν γίνουν πληρωμές κουπονιού ή κεφαλαίου (όπως έχει προειδοποιήσει η ελληνική πλευρά όσους δεν μετάσχουν στο PSI).

SHARE