>Υπερκάλυψη κατά 1,3 φορές της αύξησης κεφαλαίου

>
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς συνολικού ύψους 807.054.045 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, στην αύξηση συμμετείχαν 93.690 μέτοχοι και το συνολικό ποσό των εγγραφών ανήλθε σε 1.044.603.341 ευρώ, από τα οποία 784.053.107 ευρώ αντιστοιχούν στις αιτήσεις εγγραφής με άσκηση δικαιωμάτων προτίμηση και 260.550.234 ευρώ στις αιτήσεις προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές. Το ποσοστό κάλυψης της αύξησης ανήλθε σε 129,43%. Η αντίστοιχη κάλυψη από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης ανέρχεται σε 97,15%, ενώ οι 23.000.938 αδιάθετες μετοχές καλύφθηκαν 11,3 φορές από τις αιτήσεις προεγγραφής, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης τα συνολικά ίδια κεφάλαια του ομίλου Πειραιώς ανέρχονται σε 4,1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας κατά 200 μονάδες βάσης (pro forma με στοιχεία της 30ης Σεπτεμβρίου 2010). Έτσι ο pro forma δείκτης Equity Tier I διαμορφώνεται σε 9,5%, ο Tier I σε 10,8% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 11,7%.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης δίνει τη δυνατότητα στην Τράπεζα Πειραιώς να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος από ισχυρότερη θέση, να ενισχύσει την παρουσία της στην τραπεζική αγορά, να διευρύνει την ευχέρια άντλησης κεφαλαίων με τη σταδιακή εξομάλυνση της διατραπεζικής αγοράς και να εκμεταλλευτεί τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, καταλήγει η ανακοίνωση.

SHARE