>Τ.Τ.: Στα 498 εκατ. ευρώ οι ζημιές το α΄ εξάμηνο

>
Στα 498,4 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου το α΄ εξάμηνο, έναντι ζημιών 55,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2010.

Στο ίδιο διάστημα τα ενοποιημένα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας ενισχύθηκαν 12,6% στα 203,42 εκατ. ευρώ από 180,63 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε επίπεδο μητρικής, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατέγραψε ζημιές της τάξης των 482,6 εκατ. ευρώ.

Στα υπόλοιπα μεγέθη καταγράφηκε:

• Αύξηση της οργανικής κερδοφορίας κατά 28,8%, στα 95,9 εκατ. Ευρώ, από 74,4 εκατ. Ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

• Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 1,01%, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης συγκριτικής περιόδου του 2010, στα 107,4 εκατ. Ευρώ, έναντι 108,5 εκατ. Ευρώ.

• Η Εκτιμώμενη απομείωση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω της αναμενόμενης συμμετοχής στο PSI, ανήλθε σε 451,77 εκατ. Ευρώ (μετά από φόρους).

• Αυξημένες προβλέψεις απομείωσης δανείων, ύψους 83,5 εκατ. Ευρώ, έναντι 21,6 εκατ. Ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2010. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 299,7 εκατ. Ευρώ, αυξημένες κατά 38,5% σε σχέση με το τέλος του 2010. Ο λόγος συνολικών προβλέψεων προς δάνεια, ανέρχεται σε 3,73%.

• Χαμηλός δείκτης καθυστερούμενων δανείων (NPL), ανερχόμενος σε ποσοστό 4,94%. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από τις συσσωρευμένες προβλέψεις, ανέρχεται σε 75,61% έναντι του 44,7% περίπου, του ευρύτερου τραπεζικού κλάδου (με στοιχεία Δεκεμβρίου 2010).

• Ζημία προ φόρων και προ PSI, ύψους 39,5 εκατ. Ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων προβλέψεων απομείωσης των δανείων, ενώ μετά από φόρους και συμπεριλαμβανομένου του PSI, η ζημία ανήλθε για το Α’ εξάμηνο του 2011 στα 498,4 εκατ. Ευρώ.

• Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, μετά τον συνυπολογισμό της απομείωσης των Ο.Ε.Δ., λόγω της αναμενόμενης συμμετοχής στο PSI, ανέρχεται σε 11,00%.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη ο πρόεδρος του Δ.Σ., Κλέων Παπαδόπουλος δήλωσε τα εξής:

«Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της δοκιμαζόμενης ελληνικής οικονομίας και προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων.

Για το α’ εξάμηνο του 2011, η τράπεζα κατάφερε να παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση της οργανικής της κερδοφορίας. Σε αυτό συνετέλεσαν κυρίως τόσο η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, όσο και η μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Η τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί σε ικανοποιητικά επίπεδα τον δείκτη Tier I, εξασφαλίζοντας τόσο τη βιωσιμότητα της όσο και τη συνέχιση του έργου της.

Τα αποτελέσματά μας αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι διαθέτουμε τα όπλα για να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό και την οικονομία να εξέλθει από την κρίση.

Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, «επενδύουμε» την εμπιστοσύνη των πελατών μας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και θα συνεχίσουμε να τιμάμε αυτή την εμπιστοσύνη».

SHARE