>Τ.Τ: Επαρκή τα κεφάλαιά του

>
Με αυξημένη οργανική κερδοφορία και ικανοποιητικά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του έτους για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Ο πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κλ. Παπαδόπουλος τόνισε: «Το Τ.Τ. συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της δοκιμαζόμενης ελληνικής οικονομίας και προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων.

Για το α’ εξάμηνο του 2011, η τράπεζα κατάφερε να παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση της οργανικής της κερδοφορίας. Η τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί σε ικανοποιητικά επίπεδα το δείκτη Tier I, εξασφαλίζοντας τόσο τη βιωσιμότητά της όσο και τη συνέχιση του έργου της.

SHARE