>Τ.Τ.: Διαψεύδει πώληση της συμμετοχής στη T-Bank

>

Σε διευκρινίσεις, με αφορμή δημοσίευμα που αναφέρεται στην πώληση της συμμετοχής στη T-Bank, προχώρησε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΤΤ διευκρινίζει πως, όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα, πρόκειται για δημοσιογραφικές πληροφορίες και εκτιμήσεις και δεν υφίσταται ουδεμία σχετική απόφαση της Τράπεζας.

Παράλληλα, και για λόγους πληρότητας της σχετικής απάντησης, το ΤΤ διευκρινίζει ότι οι αποφάσεις που αφορούν στο μέλλον των συμμετοχών της Τράπεζας αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Ομίλου και ιδίως της μεγιστοποίησης του συμφέροντος των μετόχων και γίνονται στο πλαίσιο και σε συμμόρφωση των κατά νόμoν και των εποπτικών φορέων απαιτήσεων.

SHARE