ΤΧΣ: Στόχος η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με ιδιωτικά κεφάλαια – Σχέδιο δράσης για τα «κόκκινα» δάνεια

Σειρά επιλογών για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών επεξεργάζεται το ΤΧΣ σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, εντός πλαισίου ισότιμης και αντικειμενικής συμμετοχής, περιορίζοντας την κρατική βοήθεια και κατ’ επέκταση την επιβάρυνση του χρέους και του Έλληνα φορολογούμενου.

Τα αποτελέσματα των stress tests αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη διοίκηση του Ταμείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Ταμείου προς τους δημοσιογράφους, το ΤΧΣ θα ακολουθήσει μια στρατηγική η οποία στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες.

Πρώτος πυλώνας είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δεύτερος είναι η διακυβέρνηση του Ταμείου, τρίτος τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τέταρτος η συγκρότηση του υπερταμείου που θα πάρει υπό τη σκέπη του τη διαχείριση κινητών και μη περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ αυτών περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζών.

Εν τω μεταξύ,μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα είναι έτοιμος ο νέος νόμος για το ΤΧΣ.

 

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ  ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΘΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΧΣ

 

  1. Κεφαλαιοποίηση Συστημικών Τραπεζών

Τέλος Οκτωβρίου εκτιμάται να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεσσάρων Συστημικών τραπεζών με στόχο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου η κάλυψη τυχόν κεφαλαιακών αναγκών που θα προκύψουν. Το ΤΧΣ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, την Τράπεζα της Ελλάδος, τους Θεσμούς και τα Τραπεζικά ιδρύματα επεξεργάζεται μια σειρά επιλογών που θα ενθαρρύνουν την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων εντός ενός πλαισίου ισότιμης και αντικειμενικής συμμετοχής, περιορίζοντας την κρατική βοήθεια και κατ΄επέκταση την επιβάρυνση του Ελληνικού χρέους και του Έλληνα φορολογούμενου.

 

  1. Διακυβέρνηση ΤΧΣ και Τραπεζών

Εντός του Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί ο νέος Νόμος του ΤΧΣ που θα διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, θα αποτυπώνει τις διευρυμένες υποχρεώσεις του και θα περιγράφει το πλαίσιο της λειτουργικής του επάνδρωσης ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικό και αποτελεσματικό έργο. Παράλληλα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016 το Ταμείο καλείται να έχει προχωρήσει και ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιτροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων των Συστημικών Τραπεζών ώστε να εφαρμοστούν οι κανόνες και οι πρακτικές μιας αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης.

 

  1. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Τα συνολικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται περίπου στα €100 δις και αναμφισβήτητα συνιστούν, λόγω του μεγέθους τους, θέμα προς άμεση επίλυση προκειμένου να επιτευχθεί σύντομα η ανάπτυξη του Τραπεζικού συστήματος. Το ΤΧΣ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος καλείται να αποτυπώσει τις δυσκολίες που υπάρχουν ώστε να αναπτυχθεί μια δυναμική και ευέλικτη αγορά διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, να θέσει κριτήρια αποδοτικότητας στην διαχείρισης των NPLs και να αποτυπώσει ένα σχέδιο δράσης αναφορικά με την διαχείριση δανείων μεγάλων επιχειρήσεων.

 

  1. Νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων

Υπάρχει πολιτική συμφωνία για τη συγκρότηση ενός “Υπερ-Ταμείου” που θα πάρει υπό την σκέπη του τη διαχείριση κινητών και μη περιουσιακών στοιχείων. Στο νέο αυτό ταμείο το ΤΧΣ με την πολύχρονη εμπειρία που έχει αποκομίσει την τελευταία πενταετία και τις υποδομές του μπορεί να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο.

 

SHARE