ΤΧΣ: Διέσωσε τις ελληνικές τράπεζες αποτρέποντας το Κυπριακό μοντέλο ανακεφαλαιοποίησης

Μια τεράστιας σημασίας απόφαση για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο έλαβαν το ΤΧΣ που εισηγήθηκε την πρόταση, η Τρόικα και οι εκπρόσωποι  του υπουργείου Οικονομικών αποτρέποντας την άμεση κρατικοποίηση των τραπεζών.

Με βάση έγκυρες πληροφορίες το ΤΧΣ διέσωσε τις ελληνικές τράπεζες αποτρέποντας το κυπριακό μοντέλο κρατικοποίησης.
Το ΤΧΣ ζήτησε και μάλιστα νομικά τεκμηρίωσε μέσω των συμβάσεων προεγγραφής την άποψη ότι οι τράπεζες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν ιδιωτικές.
Ουσιαστικά μετέφερε στο μέλλον την προοπτική να διατηρηθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας των ελληνικών τραπεζών.
Παρ΄ ότι το ΤΧΣ στοχοποιήθηκε λανθασμένα ότι δήθεν καθυστερεί την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών η πραγματικότητα είναι ότι αναζητούσε μια νομική φόρμουλα ώστε να παραταθεί η υφιστάμενη κατάσταση αλλά και να έχουν μια ευκαιρία να παραμείνουν ιδιωτικές οι τράπεζες και στο μέλλον.
Το ΤΧΣ θα μπορούσε κάλλιστα να εφαρμόσει το κυπριακό μοντέλο το οποίο κρατικοποιεί την Cyprus Popular Bank χωρίς να δίνει ουσιαστική  ευκαιρία στον παλαιό μέτοχο.
Με τα μέλη του ΔΣ κατά πλειοψηφία να προέρχονται από το κυπριακό κράτος και να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και το χλιαρό κίνητρο να αποκτήσουν ενδιαφερόμενοι 20% ετησίως ή μεγαλύτερο ποσοστό αν υπάρχει ενδιαφέρον σε τιμή 0,10 ευρώ πλέον 9% απόδοσης η τράπεζα κρατικοποιείται χωρίς ο παλαιός μέτοχος να αποκτά ένα ισχυρό κίνητρο.
Το ΤΧΣ θεώρησε ότι ένα τέτοιο μοντέλο θα ήταν λάθος για τις ελληνικές τράπεζες  και αποφάσισε μέσω των συμβάσεων προεγγραφής που υπογράφει  με τις 4 ελληνικές τράπεζες Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς να δοθεί η δυνατότητα τράπεζες και ΤΧΣ να αποδεχθούν στο μέλλον την τελική εισήγηση του υπουργείου Οικονομικών για τους όρους ανακεφαλαιοποίησης.
Η απόφαση του ΤΧΣ δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα υπό την έννοια να επιδρούσε αρνητικά στις μελλοντικές αποφάσεις.
Με τα 18 δις ευρώ η Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς αποκτούν 8% tier 1  – όχι core tier 1- και έχουν την δυνατότητα να δανεισθούν εκ νέου από την ΕΚΤ.
Ταυτόχρονα με την απόφαση του αυτή το ΤΧΣ δίνει χρόνο σε τράπεζες και δημόσιο να διαπραγματευτούν τους όρους ανακεφαλαιοποίησης και βεβαίως να διασφαλίσουν ότι οι ελληνικές τράπεζες θα παραμείνουν ιδιωτικές.
Στο κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο στις 21 Μαΐου το ΤΧΣ βρήκε μια νομική φόρμουλα ώστε να προκαταβάλλει τα κεφάλαια και ταυτόχρονα να μην θίγει την προοπτική οι ελληνικές τράπεζες να μείνουν ιδιωτικές.
Το ΤΧΣ όπως και η ΤτΕ έχουν συμβάλει στην σταθερότητα του συστήματος και με τις αποφάσεις τους αυτό αποδεικνύουν.
SHARE