ΤΤ: Αδύνατη η δημοσίευση αποτελεσμάτων εντός προθεσμίας

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δημοσιευμάτων στον έντυπο τύπο, ανακοίνωσε πως, λόγω εξαιρετικώς δυσμενών συνθηκών, η δημοσίευση της “Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Τράπεζας και του Ομίλου για τη χρήση του έτους 2011”, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν είναι δυνατή.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών του Τ.Τ. στο Χ.Α.

SHARE