ΤΤ: Έχει τη μικρότερη εξάρτηση από ΕΚΤ και ELA

Θετικές διαφαίνονται οι προοπτικές για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, καθώς, όπως εκτιμούν έγκυρες πηγές, τα όποια εμπόδια για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ξεπεραστούν τελικά.
Παρά το γεγονός ότι, για τεχνικούς λόγους, που σχετίζονται με την προεκλογική περίοδο, έχει δοθεί παράταση για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2011, το ΤΤ έχει τη μικρότερη εξάρτηση από την ΕΚΤ και τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA).
Άλλωστε, συγκριτικά με τις άλλες τράπεζες, έχει μακράν τις μικρότερες απώλειες από εκροή καταθέσεων. Και αυτό γιατί, αφενός η Τράπεζα έχει εδραιωθεί στη συνείδηση των καταθετών ως η τράπεζα της αποταμίευσης, που την εμπιστεύεται το κοινό, και αφετέρου παρέχει ελκυστικά επιτόκια και αποταμιευτικά προϊόντα, που ανταμείβουν ακόμα και μικρά ποσά κατάθεσης. Όσο για τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης, θα σχεδιαστεί συναρτήσει του ότι οι ζημιές στο ΤΤ προέρχονται αποκλειστικά από τη συμμετοχή του στο PSI, ενώ είναι γνωστό ότι διατηρεί την καλύτερη ποιότητα χαρτοφυλακίου δανείων.

SHARE