>ΤτΕ: Νέα επιβράδυνση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης

>
Περαιτέρω επιβράδυνση σημείωσε το Δεκέμβριο του 2010 ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα και διαμορφώθηκε σε αρνητικό επίπεδο -0,2%, από 0,4% το Νοέμβριο του 2010 και 4,1% το Δεκέμβριο του 2009, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις καθώς και τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις παρουσίασε το Δεκέμβριο του 2010 θετική καθαρή ροή 488 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 1.182 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης υποχώρησε στο 1,0% (Νοέμβριος 2010: 1,6%, Δεκέμβριος 2009: 5,1%). Η θετική ροή οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην αύξηση των δανείων προς τα «λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα» κατά 365 εκατ. ευρώ.

Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον επισκοπούμενο μήνα αυξήθηκε ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους κλάδους της γεωργίας, των λοιπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, των κατασκευών και του ηλεκτρισμού-φωταερίου-ύδρευσης. Αντίθετα, επιβράδυνση παρατηρήθηκε στο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς όλους τους υπόλοιπους κλάδους και ειδικότερα στη βιομηχανία (Δεκέμβριος 2010: -2,9%, Νοέμβριος 2010: -1,6%, Δεκέμβριος 2009: -3,5%) και το εμπόριο (Δεκέμβριος 2010: -3,5%, Νοέμβριος 2010: -1,5%, Δεκέμβριος 2009: 4,2%).

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή των δανείων προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 69 εκατ. ευρώ τον επισκοπούμενο μήνα και ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής των δανείων αυτών αυξήθηκε οριακά σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα παραμένοντας όμως σε αρνητικό επίπεδο (Δεκέμβριος 2010: -0,8%, Νοέμβριος 2010: -1,0%).

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 257 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Δεκέμβριο του 2010, έναντι θετικής καθαρής ροής 705 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2009. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, να μειωθεί περαιτέρω (Δεκέμβριος 2010: -1,4%, Νοέμβριος 2010: -0,6%, Δεκέμβριος 2009: 3,1%).

Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ήταν αρνητική κατά 49 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2010 (Δεκέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 507 εκατ. ευρώ) και o ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους επιβραδύνθηκε σημαντικά (Δεκέμβριος 2010: -0,4%, Νοέμβριος 2010: 0,3%, Δεκέμβριος 2009: 3,7%).

Στα καταναλωτικά δάνεια η καθαρή ροή ήταν επίσης αρνητική κατά 268 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 144 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε περαιτέρω σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: -4,2%, Νοέμβριος 2010: -3,1%, Δεκέμβριος 2009: 2,0%).

Τέλος, η καθαρή ροή των «λοιπών» δανείων προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ήταν θετική κατά 60 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2010 (Δεκέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 54 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους διαμορφώθηκε σε 3,9% από 3,8% το Νοέμβριο του 2010 (Δεκέμβριος 2009: -1,1%).

SHARE